ผู้ผลิตคอนเทนต์บน Youtube พร้อมเข้าระบบ OTT หนุน กสทช. ร่วมสร้างเนื้อหาที่ดี

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า คณะอนุกรรมการโอทีทีได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์บน Youtubeหรือ Youtuber เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงขอบเขต ขั้นตอน และแนวทางการให้บริการโอทีทีในประเทศไทย โดยผู้ผลิตคอนเทนต์กลุ่มนี้เป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการคุณภาพที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดตามจำนวนมาก จนสามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้แก่ Youtubeซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ Over The Top

การประชุมของคณะอนุกรรมการโอทีทีในครั้งนี้มีผู้ผลิตคอนเทนต์บน Youtube จำนวน 44 ราย เข้าร่วมประชุม ได้แก่ Dek Jew Chill Out, My Mate Nate, TackleMinecraft, Bie The Ska, Spicydisc, RAP IS NOW, TeamGarryMovieThai, TOPLINE Music Official, OKyouLIKEs, 108Life, Jannine Weigel และ GDH 559 รวมไปถึงผู้ดูแลช่องรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยรัฐทีวี ช่องวัน เวิร์คพอยท์ และแกรมมี่ เป็นต้น

“Youtube ถือได้ว่าเป็นโครงข่ายโอทีทีที่เป็นศูนย์รวมของผู้ผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และมีมูลค่าการโฆษณาสูง ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์บน Youtube ที่คณะอนุกรรมการได้เชิญมาวันนี้ยืนยันที่จะแจ้งเป็นผู้ให้บริการและพร้อมที่จะร่วมมือกับ กสทช. การประชุมในวันนี้เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อให้โอทีทีเป็นบริการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพ ภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย” พันเอก ดร. นที กล่าว

Download

  • 270660-ผูู้ผลิตคอนเทนต์บนยูทูปพร้อมเข้าระบบ-OTT.docx

Create by  - Global  Administrator (6/27/2017 2:08:48 PM)