ผู้ให้บริการ OTT ตื่นตัวเข้าสู่ระบบ หลังฟังชี้แจง ขอบเขต และขั้นตอนการให้บริการในไทย หวังเป็นธุรกิจทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพ

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า คณะอนุกรรมการโอทีทีได้เชิญผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ Over The Top เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงขอบเขต ขั้นตอน และแนวทางการให้บริการ OTT ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามมติ กสท. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560

การประชุมของคณะอนุกรรมการโอทีทีในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จำนวนกว่า 24 ราย เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ Over The  Top 

ได้แก่ True Visions Anywhere, AIS Play, Primetime, Doonee, Monomaxxx, Viu, Line TV และ Kapook.com รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย เข้าร่วมประชุมด้วย

“คณะอนุกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ OTT เป็นอย่างดี โดยผู้ให้บริการ OTT ที่คณะอนุกรรมการได้เชิญมาวันนี้ ทุกรายตอบรับ และยินดีที่แจ้งเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการ OTT ในประเทศไทยต่อไปได้ โดยถือว่าบริการดังกล่าวเป็นบริการทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพของประชาชน” พันเอก ดรนที กล่าว

Download

  • Press-release-220660-ผู้ให้บริการ-ott-ตบเท้าเข้าสู่ระบบ.doc

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/23/2017 9:43:25 AM)