ผ่านไป 36 ชั่วโมง การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลเคาะราคาทะลุ 90 รอบ แตะราคา 85,298 ล้านบาท

     พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จนถึงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 ธ.ค. 2558 ผ่านไป 36 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมประมูลเคาะราคาถึง 90 รอบ ราคาประมูลรวม 2 ล็อตอยู่ที่ 85,298 ล้านบาท

    พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า ราคาประมูลล็อตที่ 1 อยู่ที่ 41,844 ล้านบาท และล็อตที่ 2 อยู่ที่ 43,454 ล้านบาท ซึ่งหากเทียบราคาคลื่นความถี่ต่อ
1 MHz คลื่นความถี่ 1800 MHz เฉลี่ยอยู่ที่ 2,692.6 ล้านบาท ขณะที่คลื่นความถี่ 900 MHz ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านบาท ทั้งนี้หากพิจารณาจากการแข่งขัน ขณะนี้ผู้เข้าร่วมประมูลเริ่มใช้เทคนิคในการเสนอราคา จากเดิมที่มีการขยับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอย่างดุเดือด

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในมุมมองของสำนักงาน กสทช. รู้สึกพอใจผลการประมูล เพราะจะสามารถทำเงินรายได้ส่งให้รัฐได้มากที่สุด สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการกำกับอัตราค่าบริการให้มีราคาถูกลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประมูล

    ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น. จะเป็นเวลาพักการประมูล และจะเริ่มดำเนินการประมูลต่อในเวลา 24.00-06.00 น. และจะพักอีกครั้งในเวลา 06.00-09.00 น.

Create by  - 2fellows  admin (1/29/2016 6:48:15 PM)