พรุ่งนี้ (18 มี.ค.58) 11.30 น. สำนักงาน กสทช.เรียก 4 บริษัทขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 6 รุ่นเข้าชี้แจงกรณีกล่องที่วางขายมีคุณภาพไม่ตรงกับที่ระบุไว้เอกสารรับรองมาตรฐาน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (18 มี.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. จะเชิญผู้ประกอบการ 4 บริษัท ได้แก่1.บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 3.บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 4.บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จำหน่ายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 4 แบรนด์ 6 รุ่น ที่มีคุณภาพไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุไว้เอกสารรับรองมาตรฐานที่แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมให้นำเซ็ตท็อปบ็อกซ์รุ่นที่มีปัญหาเข้ามาให้ตรวจสอบด้วย สำหรับเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 4 แบรนด์ที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำการตรวจสอบพบว่าคุณภาพไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุไว้เอกสารรับรองมาตรฐานที่แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. ได้แก่ แบรนด์ AJ รุ่น SVB-93 หมายเลขการจดทะเบียน 120111-14-0057 แบรนด์ AJ รุ่น DVB-92 หมายเลขการจดทะเบียน 120085-14-0022 แบรนด์ Createch รุ่น CT-1 หมายเลขการจดทะเบียน 120010-13-0013 แบรนด์ Createch รุ่น CT-4 หมายเลขการจดทะเบียน 120018-13-0013 แบรนด์ PHOENIX รุ่น PHOENIX T2 COLOR หมายเลขการจดทะเบียน 120123-14-0023 และแบรนด์ SOKEN รุ่น DB233 หมายเลขการจดทะเบียน 120092-14-0016

     การเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงเป็นการให้เข้ามาชี้แจงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากที่สำนักงานฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสุ่มตรวจแล้วพบกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่มีคุณภาพไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานที่แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว ซึ่งหลังจากชี้แจงแล้วผลออกมาเป็นเช่นไร จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:14:08 PM)