เลขาธิการ กสทช. พร้อมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เลขาธิการ กสทช. พร้อมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 รายลงพื้นที่น้ำท่วมจ.กาฬสินธุ์และจ.สกลนครเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมนำอุปกรณ์สื่อสารและถุงยังชีพไปมอบพร้อมทั้งตั้ง
ตั้งศูนย์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์และจ.สกลนครเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่าจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.สกลนคร ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้และให้ตั้งศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้

พร้อมกันนั้นในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ค.2560) เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยโอเปเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ได้แก่ AIS DTAC TRUE TOT และ CAT ลงพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ และจ.สกลนครเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อทราบสถานะและประสิทธิภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้องด้วย และเตรียมอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ยังชีพไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยด้วย

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/31/2017 8:57:51 AM)