พล.อ.อ.ประจิน” รองนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่ร่วมกับ “สำนักงาน กสทช.” หนุนประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์

   เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2558 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เพื่อหารือแนวทางดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ รวมทั้งรับฟังภารกิจของสำนักงาน กสทช. ร่วมกับพล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

    พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันนี้ได้มารับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยส่วนตัวไม่ขัดข้องที่สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ตามกำหนดการที่วางไว้ โดยในกรณีของ บริษัท ทีโอที จำกัดนั้น หากจะมีการฟ้องร้องเรื่องการคืนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. นำมาจัดสรรในการประมูล จะมีการหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุด ก่อนรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบภายในสัปดาห์นี้

    พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน กสทช. ได้มีการหารือ ภาพรวมและขอบเขตการทำหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลคลื่นความถี่ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้งานคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์นั้น ยังดำเนินตามกรอบเวลาเดิมคือ  ประมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 และจะออกใบอนุญาตให้เสร็จภายในเดือนเดียวกัน ขณะที่การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ก็ยังดำเนินการตามแผนเดิม ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้จัดการประมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และจะออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกัน กรณีหากมีการฟ้องร้องของทีโอที ก็ให้เป็นขั้นตอนของศาลที่จะพิจารณา อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. พร้อมดำเนินการตามกรอบเวลาเดิม เพื่อให้การจัดสรรคลื่นความถี่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 1:46:01 PM)