พิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. นำกสทช. ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และพนักงาน กสทช. ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (14/10/2559 13:12:40)