ยอดร้องเรียนสายหลุดจนถึงวันที่ 11 ส.ค. 58 AIS สูงสุด รองลงมา DTAC TRUE MOVE CAT และ และ TOT ตามลำดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี สายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2558 จนถึงขณะนี้ (วันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 18.00 น.) ยอดร้องเรียนเรื่องปัญหาสายหลุดที่ประประชาชนแจ้งร้องเรียนเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 มีจำนวนรวม 1,155 เรื่อง แยกเป็นเครือข่าย AIS 617 เรื่อง โดยเป็นกรณีสายหลุดส่วนใหญ่พบในพื้นที่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เครือข่าย DTAC 325 เรื่อง ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี และนครราชสีมา เครือข่าย TRUE MOVE 192 เรื่อง ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เครือข่าย CAT 19 เรื่อง ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี และเครือข่าย TOT 2 เรื่อง ในพื้นที่ นครราชสีมา และกาญจนบุรี        ภายหลังจากที่ประชาชนได้ให้ความร่วมมือด้วยการช่วยกันร้องเรียนแจ้งปัญหาสายหลุดมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 นั้นช่วยทำให้สำนักงาน กสทช. ส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการได้ตรงจุดขึ้น เข้าถึงจุดที่มีปัญหา ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถระบุสถานที่ที่เกิดปัญหาได้ชัดเจน และรวดเร็ว ส่งผลให้สำนักงานสามารถส่งข้อมูลไปยังโอเปอเรเตอร์เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพสัญญาณบริเวณนั้นๆ ได้โดยเร็ว โดยหลังจากนั้น     สำนักงานจะมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณออกตรวจสอบอีกครั้งว่าโอเปอเรเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารึยัง หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีการแก้ไขสำนักงาน กสทช. จะเรียกโอเปอเรเตอร์เข้ามาชี้แจง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองต่อไป

    ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชนที่พบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่โทรแล้วสายหลุดช่วยกันร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานได้แก้ไขปัญหากรณีสายหลุดได้อย่างตรงจุด

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:48:36 PM)