ยอดลงทะเบียนซิมพุ่งทะลุ 12 ล้านเลขหมาย เลขาธิการ กสทช. เชื่อถ้าประชาชนและโอเปอเรเตอร์ร่วมมือสามารถลงทัน 31 ก.ค. 58 แน่นอน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดลงทะเบียนซิมเติมเงินรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 12 ล้านเศษ เฉลี่ยลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 6-7 แสนเลขหมาย เชื่อว่าหากประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนซิมในลักษณะนี้ จะสามารถลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินทั้งหมดอีก 80 กว่าล้านเลขหมายทันภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 นี้แน่นอน

      อยากให้ทุกคนมองภาพรวมหากทุกคนลงทะเบียนภายในกำหนด ประชาชนผู้ใช้บริการก็จะได้ประโยชน์มีสิทธิในเลขหมายเต็มที่ ลดอาชญากรรมที่จะเกิดจากการนำเลขหมายโทรศัพท์ระบบเติมเงินไปใช้ในการกระทำความผิด รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศชาติได้

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:16:45 PM)