ยอดลงทะเบียนซิมเติมเงินทะลุกว่า 30 ล้านเลขหมาย และล่าสุดกรมการปกครองให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นกว่า 2,500 แห่งทั่วประเทศรับเป็นจุดลงทะเบียนซิมเก่า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(23 เมษายน 2558) ยอดลงทะเบียนซิมเติมเงินทะลุกว่า 30 ล้านเลขหมายแล้ว และล่าสุดกรมการปกครองได้อนุญาตให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น จำนวน 2,436 แห่ง รับเป็นจุดให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการไปติดต่อขอลงทะเบียนซิมได้ยังสำนักทะเบียนอำเภอ ตำบล ของตนเองได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทำให้การลงทะเบียนซิมเติมเงินเป็นไปได้ทันตามกำหนดเวลาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

     สำนักงาน กสทช. ขอฝากสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมให้รีบไปลงทะเบียนซิมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อรักษาสิทธิและรักษาเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง และช่วยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:48:02 AM)