ยอดลงทะเบียนซิมเติมเงินทะลุ 6 ล้านเลขหมาย สำนักงาน กสทช. เตือนประชาชนการลงทะเบียนซิม ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. พบว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2558 คือตั้งแต่วันที่แรกเริ่มแจกคูปองดิจิตอลทีวี มีผู้สอบถามเกี่ยวกับคูปองจำนวน 122,153 เรื่อง โดยเรื่องที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับคูปอง เรื่องวิธีการรับชม การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เรื่องการขยายโครงข่ายสัญญาณดิจิตอล เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบหน้าร้านที่ไม่สามารถแลกคูปองได้ เป็นต้น นอกจากนั้นประชาชนยังใช้บริการตรวจสอบสิทธิจำนวน 177,271 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 5 เรื่อง ในเรื่องของการลงทะเบียนซิมการ์ด พบว่าตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. ถึง 26 ก.พ. 2558 มีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาจำนวนรวมทั้งสิ้น 338 เรื่อง โดยเรื่องที่สอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ สอบถามวิธีการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านแอพพลิเคชั่น 2 แชะ สอบถามเรื่องการตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนซิมการ์ด สอบถามเรื่องจุดบริการรับลงทะเบียนซิมการ์ด สอบถามกรณีเป็นคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน กรณีเป็นคนต่างชาติ ผู้สูงอายุ ว่าจะต้องดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดอย่างไร ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามพื้นที่พบว่า จังหวัดที่มีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนซิมการ์ดสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี สำหรับเรื่องการคิดค่าบริการเป็นวินาที จากสถิติพบว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2558 มีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาจำนวน 37 เรื่อง ส่วนจำนวนเรื่องร้องเรียนยังไม่มี
    “ศูนย์ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อสงสัย ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต มีปัญหาเรื่องรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คูปองดิจิตอลทีวี แจ้งเนื้อหารายการที่ออกอากาศไม่เหมาะสม ปัญหาเรื่องวิทยุชุมชน โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งได้ที่ศูนย์ Call Center 1200 หมายเลขโทรศัพท์ 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายฐากรกล่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:24:12 PM)