รมว. กระทรวงไอซีที พบ กสทช. หาทางออกหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ เห็นพ้องมาตรการเยียวยา กสทช. ยึดประโยชน์ประชาชนและประเทศเป็นหลัก

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2556  รมว.กระทรวงไอซีที รุดเข้าพบ ประธาน กสทช. กสทช. และเลขาธิการ กสทช. หารือมาตรการรองรับทางออกสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแรกระหว่างคู่สัญญา  บมจ.กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่จะสิ้นสุด 15 กันยายนนี้  เบื้องต้นเห็นพ้องมาตรการเยียวยาลูกค้าป้องกันซิมดับ ยึดหลักประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ  หากมีหลายเงื่อนไขที่ยังหาทางออกร่วมกันก่อนเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี

            น.อ. อนุดิษฐ์ นาครธรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) กล่าวว่า ได้มาเข้าพบ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กสทช. และเลขาธิการ กสทช.          เพื่อหารือในเรื่องมาตรการรองรับ และการดำเนินการต่อไปเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน กสทช.  ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก กรณีการสิ้นอายุสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ระหว่างคู่สัญญาสัมปทานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ในเรื่องมาตรการการเยียวยาผู้บริโภคที่อยู่ในระบบ ความเหมาะสมในการเตรียมพร้อม ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ประเด็นที่ 2 แนวทางดำเนินการ หรือมาตรการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ การขอคืนคลื่นความถี่ สิทธิในการบริหารจัดการคลื่น

            “ การหารือที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางตรงกันตามระเบียบข้อกฎหมายภายใต้ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง รับทราบเจตนา เป้าหมาย ของทั้งสองฝ่าย ในเรื่องหลักการ โดยยังไม่มีการเสนอแนวทางใดๆ จากกระทรวงไอซีที  แต่จะหารือกันในเรื่องของเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อให้บริการลูกค้าภายใต้สัญญาสัมปทานได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องในภายหลังหมดอายุสัมปทาน ทั้งนี้ ทั้งกระทรวงไอซีที และ กสทช. มีความเห็นตรงกัน ที่จะไม่มีการยุติการให้บริการหรือ สวิตซ์ ออฟ อย่างเด็ดขาด รวมถึงแนวทางการให้บริการจะต้องดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่ยังอยู่ในระบบหลักสิบล้าน ”

            น.อ. อนุดิษฐ์  กล่าวต่อว่า การหารือวันนี้ได้พูดกันเรื่องบริหารจัดการ วิธีการ การดำเนินการต่างๆ จะอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด ไม่สามารถทำอะไรที่ผิดไปจากกฎหมายได้ กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ดำเนินการตามนั้น ใช้เส้นทางนี้เป็นตัวกำหนดการดำเนินการให้ดีที่สุด โดยมองประโยชน์ประเทศชาติ       และประชาชนเป็นที่ตั้ง ต้องมีความขัดเจนในเรื่องการให้บริการต่อเนื่องกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบ 1800     เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งอย่างน้อยที่สุด กสทช. ได้มีมาตรการดำเนินการเยียวยาไว้   ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ กสทช. สามารถดำเนินการได้เพื่อให้มีการบริการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 เดือน   สำหรับการหาทางออกภายใต้ของกฎหมาย

            พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า กสทช. ได้ยืนยันการดำเนินการทุกขั้นตอนดำเนินการตามข้อกฎหมาย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการหารือทำความเข้าใจ เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่อง แต่สำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ส่วนบางเรื่องต้องใช้เวลาก็มีระยะเวลามาตรการเยียวยาที่มีข้อกำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี  ทั้งนี้ปัญหาทุกสิ่งย่อมมีทางออกเสมอ และการหารือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้มีความเห็นพ้องกัน 100 เปอร์เซ็นต์ จึงมั่นใจว่าจะมีทางออกที่ทันช่วงเวลาก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแรกนี้ได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-เผยผลการหารือกับกระทรวงไอซีที-กรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน-คลื่น-1800-MHz.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 3:29:16 PM)