วันนี้ (28 ม.ค. 58) สำนักงาน กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบ 4 อีก 6.33 แสนฉบับใน 5 จังหวัด พร้อมแจกรอบ 5 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 ส่วนรอบ 6-7-8 อยู่ในระหว่างตรวจสอบความครอบคลุมของสัญญาณ และเงินจากคูปองที่ไม่ได้นำมาแลกจะนำส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ม.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบที่ 4 อีก 633,825 ฉบับ ในอำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% ใน 38 อำเภอของ 5 จังหวัด ได้แก่        จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต และจ.ตรัง โดยไปรษณีย์ส่งตรงถึงบ้าน ทั้งนี้คิดเป็นยอดรวมคูปองที่แจกไปแล้วทั้งสิ้น 7,680,216 ฉบับ สำหรับอำเภอที่จะแจกในรอบที่ 4 นี้ ได้แก่  1.จ.บุรีรัมย์ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง อ.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด อ.สตึก อ.พลับพลาชัย อ.ห้วยราช และอ.บ้านด่าน  2.จ.สุรินทร์         15 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.จอมพระ อ.ปราสาท อ.กาบเชิง อ.สนม อ.ศีขรภูมิ อ.สังขะ        อ.ลำดวน อ.บัวเชด อ.พนมดงรัก อ.ศรีณรงค์ อ.เขวาสินรินทร์ และอ.โนนนารายณ์ 3.จ.นครศรีธรรมราช 8 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และอ.พระพรหมเฉลิมพระเกียรติ 4.จ.ภูเก็ต 1 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองภูเก็ต และ5.จ.ตรัง 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง อ.ย่านตาขาว อ.ห้วยยอด     อ.วังวิเศษ อ.นาโยง และอ.รัษฎา โดยคูปองที่จะแจกในรอบ 4 นี้ จะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2558
    ในส่วนของการแจกคูปองในรอบที่ 5 ในพื้นที่อำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% ใน 36 อำเภอ ของ 7 จังหวัด คือ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.ลำปาง จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.นครศรีธรรมราช คาดว่าจะแจกได้ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2558 ส่วนรอบที่ 6, 7, และรอบที่ 8 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการครอบคลุมของสัญญาณ ซึ่งหากพบอำเภอใดมีสัญญาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% สำนักงาน กสทช. จะแจกคูปองให้ครัวเรือนในพื้นที่นั้นทันที
    สำหรับวิธีการง่ายๆ ในการตรวจสอบว่าขณะนี้คูปองดิจิตอลทีวีของสำนักงาน กสทช. ได้จัดส่งถึงบ้านท่านรึยัง หรือส่งมาถึงไหนแล้วสามารถทำได้ง่ายๆ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://digital.nbtc.go.th จากนั้นให้คลิกตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งคูปองด้วยตนเอง จากนั้นให้กรอกเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักที่ได้จากทะเบียนบ้าน จากนั้นให้คลิกคำว่าค้นหา ถ้าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่การแจกคูปองของสำนักงาน กสทช. ระบบจะแสดงเลขที่ลงทะเบียนของไปรษณีย์ 13 หลักมาให้ ให้ท่านนำไปตรวจสอบสถานการณ์นำจ่ายคูปองที่เว็บไปรษณีย์ไทย ตามลิงค์ที่อยู่ข้างๆ การแสดงผล และเมื่อท่านนำเลขที่ลงทะเบียนของไปรษณีย์ 13 หลัก ไปกรอกที่เว็บไปรษณีย์ไทยเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลการนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีของบ้านท่านว่านำจ่ายไปแล้วเมื่อไหร่ มีผู้รับไปแล้วหรือไม่ ถ้ามีผู้รับใครเป็นผู้รับไปและรับไปแล้วเมื่อไหร่ หากไม่มีผู้รับ ขณะนี้คูปองอยู่ที่ไปรษณีย์สาขาไหน เพื่อให้ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับยังที่ทำการไปรษณีย์สาขาดังกล่าวได้  ในส่วนของวิธีที่ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ท่านโทรมาที่ คอลเซ็นเตอร์สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) จากนั้นให้แจ้งเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักที่ได้จากทะเบียนบ้านกับเจ้าหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานการณ์ส่งคูปองดิจิตอลทีวีแทนท่าน และจะแจ้งผลให้ท่านทราบทันที
    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ประมาณการไว้ว่าในการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น จะมีประชาชนนำคูปองมาแลกประมาณ 70% ของจำนวนคูปองที่แจกไปทั้งหมด เช่นเดียวกับการแจกคูปองในต่างประเทศที่มีจำนวนประชาชนที่นำคูปองมาแลกประมาณ 70% เช่นเดียวกัน เมื่อมองดูยอดรวบของการแลกคูปองในขณะนี้ พบว่ามีประชาชนนำคูปองมาแลกแล้วประมาณ 2,925,000 ฉบับ จากจำนวนคูปอง 7,046,391 ฉบับที่สำนักงาน กสทช. แจกคูปองไปแล้วทั้ง 3 ลอต คิดเป็น 41.5% ของจำนวนคูปองที่แจกออกไป โดยรายละเอียดของการแลกคูปองเป็นดังนี้ คูปองในลอตแรกที่แจกไปเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2557 จำนวน 4,645,495 ฉบับ มีผู้นำคูปองไปแลกแล้วคิดเป็น 66% ส่วนคูปองในลอตที่ 2 ที่แจกไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 จำนวน 1,777,495 ฉบับ มีผู้นำคูปองไปแลกแล้วคิดเป็น 25% และคูปองในลอตที่ 3 ที่แจกไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557 จำนวน 623,401 ฉบับ มีผู้นำคูปองไปแลกแล้วคิดเป็น 9% ซึ่งมองว่าสำหรับระยะเวลา 3 เดือนกว่านั้น การที่มีประชาชนนำคูปองมาใช้แลกถึง 41.5% ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงแล้ว เมื่อเทียบกับที่ได้ประมาณการไว้ว่าจะมีประชาชนนำคูปองมาแลกประมาณ 70% ของจำนวนคูปองที่แจกไปทั้งหมด สำหรับกรณีที่ประชาชนนำคูปองมาแลกไม่ครบ 100% เงินตรงส่วนนั้นสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:24:43 PM)