วันนี้ (8 ต.ค. 2557) สำนักงาน กสทช. จัดการสาธิตการดำเนินการรับแลกคูปองของจุดให้บริการ (หน้าร้าน) ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมทดลองใช้คูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ในช่วงเช้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า วันนี้ (8 ต.ค. 2557) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการสาธิตการรับแลกคูปองของจุดให้บริการ หรือ หน้าร้าน เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าร่วมทดลองนำคูปองมาใช้แลกเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณในตัว (iDTV) รวมถึงจะได้เห็นขั้นตอนการทำงานของหน้าร้านตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ประชาชนนำคูปองมาแลก การตรวจสอบคูปองของหน้าร้าน จนกระทั่งประชาชนนำกล่อง หรืออุปกรณ์อื่นที่แลกได้กลับไป และหน้าร้านรวบรวมคูปองเพื่อนำส่งธนาคารเพื่อเตรียมขึ้นเงิน ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซึ่งได้จัดจำลองเป็นหน้าร้านที่รับแลกคูปองที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
    สื่อมวลชนที่เข้าร่วมการสาธิตจะได้รับการแจกคูปองที่สร้างรหัสบาร์โค้ดโดยจะเป็นคูปองที่ใช้เฉพาะในวันที่ดำเนินการสาธิต นี้เท่านั้น ซึ่งในขั้นตอนจริงคือประชาชนจะได้รับคูปองจาก กสทช. ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับส่งไปที่บ้าน จากนั้นเมื่อสื่อมวลชนนำคูปองไปใช้แลกที่จุดให้บริการ ในที่นี้คือหน้าร้านจำลอง โดยจะเป็นการทดลองใช้คูปองใน 2 กรณี คือ 1. กรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการเอง 2. กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการเองได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน โดยสำหรับกรณีที่เจ้าบ้านมาเองนอกจากคูปองแล้วจะต้องนำเอกสารคือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถ่ายหน้าที่แสดงเจ้าบ้าน นำมายื่นเป็นหลักฐานพร้อมคูปองด้วย ส่วนกรณีที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน นอกจากเอกสารข้างต้นแล้วให้นำบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนามาเป็นเอกสารประกอบด้วย จากนั้นเมื่อหน้าร้านได้รับคูปองพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดจากสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะสาธิตวิธีการตรวจสอบคูปองว่าเป็นคูปองจริงหรือไม่ และจากนั้นจะสาธิตวิธีการตรวจสอบเอกสารที่ประชาชนนำมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
    หลังจากเจ้าหน้าที่ประจำร้านตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะทำการสแกนบาร์โค้ดรหัสคูปอง กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแลกคูปองได้ด้วยตนเอง) สแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ สแกนบาร์โค้ด Serial Number ที่แปะอยู่ที่อุปกรณ์ จากนั้นระบบจะทำการเช็คสิทธิในการแลกคูปอง และข้อมูลจากกรมการปกครอง ซึ่งเมื่อระบบตรวจพบว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริงหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะอธิบายให้ประชาชนที่นำคูปองมาใช้ทราบว่าคูปองสามารถใช้แลกได้ 3 อย่าง คือ 1.ใช้แลกซื้อเซ็ตท็อป บ็อกซ์มูลค่า 690 บาท  2.ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว (iDTV)  3.ใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประกอบอื่น อาทิ เสาอากาศ และให้ผู้สื่อข่าวเลือกอุปกรณ์ที่จะแลกตามต้องการ เมื่อได้อุปกรณ์ที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะแกะสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการส่วนบนไปแปะลงบนตัวเครื่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ได้เลือกไว้ แล้วแกะสติกเตอร์ส่วนล่างไปแปะลงบนคูปอง และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พื้นที่ที่โครงข่ายที่มีสัญญาณครอบคลุม พร้อมกันนั้นก็จะฉีกต้นขั้วคืนกลับไปให้ประชาชนเป็นหลักฐาน และอธิบายรวมถึงให้รายละเอียดเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ไปด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับประกันสินค้า 2 ปีนับจากวันที่ประชาชนใช้สิทธิ ทั้งนี้อ้างอิงจาก Serial Number สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล่อง กรณีนำสินค้าไปใช้ไม่ถึง 1 เดือนแล้วสินค้าชำรุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีและสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ต้องเป็นสินค้าที่ร่วมโครงการฯ คือมีสติกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการติดอยู่ด้วย สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่มีความประสงค์จะใช้คูปองก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดพร้อมตรวจสอบว่าบ้านของตนอยู่ในพื้นที่ที่โครงข่ายมีสัญญาณครอบคลุมหรือไม่ก่อนได้
    หลังจากนั้นในการสาธิต เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะจัดเอกสารที่ประชาชน (ซึ่งในรอบสาธิตคือสื่อมวลชน) นำมาแลกประกอบด้วยคูปองและเอกสารประกอบการแลก เป็นชุดเย็บรวมกัน เพื่อจะนำมารวบรวมแล้วพิมพ์ใบนำส่งคูปองฯ ให้กับบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะนำไปขึ้นเงินกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถขึ้นเงินกับธนาคารได้สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 2:29:43 PM)