สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์มือถือทั้ง 5 ค่าย แจกบัตรเติมเงินมูลค่า 50 บาทจำนวน 20,000 ใบให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณไวไฟ ในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (18 ธ.ค. 2559) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ได้แก่ AIS DTAC TRUE CAT และ TOT แจกบัตรเติมเงินมูลค่า 50 บาท จำนวน 20,000 ใบ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำหรับการแจกบัตรเติมเงินในครั้งนี้จะแจกให้กับประชาชนผู้ที่มาเข้าคิวรอถวายบังคม  พระบรมศพ โดยเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 05.00 น. ไปจนครบ 20,000 ใบ
     นายฐากร กล่าวว่า ในวันเดียวกันนี้สำนักงาน กสทช. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณไวไฟ ในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งแจ้งย้ำไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ และวัดหยุดราชการที่จะมีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่าปกติ
-----------------------------------

Create by  -   (12/24/2016 10:06:57 PM)