สำนักงานกสทช. เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค ดึงผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตถกการใช้เน็ตไม่ปัดเศษ

นายฐากร ตัณฑสิทธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ว่า สำนักงานกสทช. ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายเข้าหารือที่สำนักงานกสทช. ในวันอังคารที่ 24กุมภาพันธ์ เวลา 14.00น. เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตจะต้องคิดค่าบริการโดยไม่ปัดเศษ เช่นเดียวกับการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานจริงเป็นวินาที ซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบการทุกค่ายได้ดำเนินการแล้ว

นายฐากรกล่าวว่า สำนักงานกสทช. มีความมุ่งมั่นในการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:51:08 PM)