สำนักงาน กสทช. กฟน. และสมาคมโทรคมนาคมฯ ผนึกกำลังเตรียมนำสายสื่อสารลงดิน นำร่องเส้นทาง ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ฯ พร้อมชงเรื่องเข้าคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ก.พ. 2559) สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันถึงแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อให้พื้นที่ในกรุงเทพฯ เกิดภูมิทัศน์สวยงาม และยังช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องการบริหารจัดการและใช้ท่อร้อยสายใต้ดินร่วมกันของผู้ประกอบกิจการสื่อสารทั้งหมด โดยเริ่มจากบริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครลงใต้ดิน สำหรับการดำเนินการ กฟน. ยินดีให้หน่วยงานโทรคมนาคมเช่าใช้ท่อร้อยสายในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน จำนวน 1 ท่อ มาใช้ในการดำเนินการ     ซึ่งท่อร้อยสาย 1 ท่อ สามารถรองรับสารสื่อสารได้ถึง 2,000 Core รองรับได้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในอนาคตการดำเนินการนำสายลงดินนั้น มีเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อม
    ทั้งนี้ การดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินโดยใช้ท่อร้อยสายของ กฟน. นี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เพราะท่อร้อยสายที่ใช้เป็นส่วนที่เหลือจากการใช้งานของ กฟน.  อยู่แล้ว ในส่วนของเงินลงทุนเป็นส่วนที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะนำสายสื่อสารลงดินรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของรัฐ โดยสมาคมโทรคมนาคมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่พาดสายอยู่ในพื้นที่ร่วมในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และมีสำนักงาน กสทช. เป็นผู้กำกับดูแลอัตราค่าเช่าท่อไร้สาย โดยสำนักงานฯ ได้เตรียมการเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติอนุมัติหลักการในการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน

Create by  - 2fellows  admin (2/11/2016 11:38:44 AM)