สำนักงาน กสทช. กำหนดเบอร์ *165 เช็คโปรโมชั่นมือถือฟรีทุกเครือข่าย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดเลขหมาย *165*1#  แล้วกดโทรออก เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ทุกเครือข่ายได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรออก และเลขหมาย *165*2# แล้วกดโทรออก เพื่อตรวจสอบวันใช้งานและเงินคงเหลือในระบบฟรีเช่นกัน

    สำหรับรายละเอียดที่จะได้รับ ได้แก่ ยอดเงินที่ใช้ไปหรือยอดเงินคงเหลือ  ระยะเวลาที่ใช้ได้หรือระยะเวลาคงเหลือ  ยอดอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปหรือยอดอินเทอร์เน็ตที่เหลืออยู่ ยอดการใช้งาน SMS หรือ SMS คงเหลือ ยอดการใช้งาน MMS หรือ MMS คงเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ใช้บริการ ซึ่งทั้ง 2 เลขหมาย สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

    “การออกเลขหมายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงาน กสทช. ตั้งใจดูแลผู้บริโภค เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ และเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (4/12/2016 10:11:52 AM)