สำนักงาน กสทช. คาดประมูลเบอร์สวยวันที่ 18-19 มี.ค. 60 นี้คึกคัก จนถึงวันนี้ (17 ม.ค. 60 เวลา 12.40 น.) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลแล้ว 53 ราย วางเงินหลักประกันแล้ว 9.9 ล้านบาท และประสงค์จะประมูลเบอร์สวยกว่า 160 เลขหมาย จาก 200 เลขหมายที่นำมาประมูล

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การประมูลเบอร์สวย 200 เลขหมายที่สำนักงาน กสทช.    จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มี.ค. 2560 นี้ จนถึงขณะนี้ (17 ม.ค. 2560 เวลา 12.40 น.) มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประมูลเบอร์สวยกับสำนักงาน กสทช. แล้ว 53 ราย มีการวางหลักประกันแล้ว 9.9 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเลขหมายที่มีผู้สนใจประมูลแล้วกว่า 160 เลขหมาย จากจำนวนเลขหมายที่นำออกประมูลทั้งหมด 200 เลขหมาย ขณะนี้ยังมีเวลา สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลมาลงทะเบียนล่วงหน้า หรือจะเดินทางมาลงทะเบียนในวันประมูลเลยก็ได้

     สำหรับการจัดประมูลเบอร์สวยในวันที่ 18-19 มี.ค. 2560 นี้ จัดขึ้นที่สำนักงาน กสทช. ซ.พหลโยธิน 8  (ซ.สายลม) กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.09 น. โดยจะเป็นการประมูลเบอร์สวย 7 ตัวเหมือน และ 6 ตัวเหมือน จำนวน 200 เลขหมาย แบ่งเป็นเบอร์ 7 ตัวเหมือน 50 เลขหมาย และ 6 ตัวเหมือน 150 เลขหมาย โดยราคาเริ่มต้นการประมูลสำหรับ 7 ตัวเหมือน เริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท เคาะราคาขั้นต่ำครั้งละ 1 หมื่นบาท หลักประกันต่อเลขหมาย    3 แสนบาท และ 6 ตัวเหมือน ราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท เคาะราคาขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท หลักประกันต่อเลขหมาย 5 หมื่นบาท

     เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเบอร์มือถือสวย โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อผ่านเว็บไซต์ขายเบอร์สวยในราคาแพง เป็นการประมูลจากหน่วยงานเจ้าของเบอร์โดยตรง รายได้จากการประมูลจะนำส่งรัฐ เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน สำหรับการประมูลครั้งนี้จะเป็นครั้งที่มีการประมูลในห้องประมูลผ่านแอปพลิเคชัน (application) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นระบบที่รักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ ผู้ประมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนหากเป็นผู้ชนะการประมูล นอกจากนี้ยังป้องกันการสมยอมราคา โดยผู้ประมูลแต่ละรายจะไม่สามารถทราบราคาของผู้ประมูลรายอื่น
 --------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/17/2017 1:41:01 PM)