สำนักงาน กสทช. คุ้มครองผู้บริโภคแนะเลือกซื้ออุปกรณ์-ทีวีดิจิตอล ต้องมีสัญลักษณ์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี”

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากกระแสการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศจากระบบ แอนะล็อก ไปสู่ระบบดิจิตอล ทำให้มีประชาชนจำนวนมากตื่นตัวและเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับรองรับระบบดิจิตอลทั้งโทรทัศน์ (ทีวีดิจิตอล) และกล่องรับสัญญาณ (Set top box) รวมถึงผู้ประกอบการห้างร้านจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งทั้งโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่รองรับระบบดิจิตอลและทั้งโทรทัศน์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับระบบดิจิตอล จึงอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนได้

     ดังนั้นเพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกวิธีการรับชมการแพร่ภาพจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ได้อย่างตรงกับความต้องการ สามารถเลือกตามวิธีการหลักๆได้  3 วิธี ได้แก่

     1. กรณีผู้ชมมีโทรทัศน์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจอโค้งแบบ CRT หรือจอแบนทั้ง LED LCD  Plasma  รวมทั้งโทรทัศน์ประเภท Smart TV  หรือInternet TV  ในรุ่นที่เคยมีวางขายมาก่อนจนถึงที่มีขายอยู่ในปัจจุบันอาจจะยังเป็นรุ่นที่มีเพียงตัวรับสัญญาณแอนะล็อก(Analog) ในเครื่อง ยังไม่ใช่รุ่นที่มีตัวรับสัญญาณแบบดิจิตอล  ผู้ชมสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้โดยง่าย เพียงนำโทรทัศน์เครื่องเดิมเชื่อมต่อกับ Set Top Box  (STB) หรือ กล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลระบบ DVB-T2 ที่มีสัญลักษณ์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี” และ Halogram กสทช. Class A Broadcast โดยมีเสาหนวดกุ้ง หรือเสาก้างปลา แบบรับคลื่น UHF ได้เป็นตัวรับสัญญาณ ก็จะทำให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการจากช่องดิจิตอลทีวี ได้ตามกำหนดออกอากาศทันที โดยไม่ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิมแต่อย่างใด

     2. กรณีผู้ชมต้องการเลือกซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่  ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่มีดิจิตอล จูนเนอร์ ระบบ DVB-T2 หรือภาครับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ในตัว (ทีวีดิจิตอล :Integrated Digital Television หรือ iDTV) ก็สามารถรับชมได้โดยการต่อเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งเข้ากับโทรทัศน์ iDTV  แค่นี้ก็จะสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะสามารถรับชมช่องดิจิตอลได้ในปี 2557 จำนวน 24 ช่องและในอนาคตได้ทั้งหมด 48 ช่อง

 

     นายฐากร กล่าวว่า ข้อสังเกตสำหรับผู้ชมที่ต้องการเลือกโทรทัศน์รุ่นใดมีดิจิตอลจูนเนอร์ ในตัวเครื่อง มีวิธีเลือกซื้อโดยดูที่สัญลักษณ์ฉลาก หรือสติ๊กเกอร์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี ” และ Halogram กสทช. Class A Broadcast (จะติดอยู่บริเวณหลังเครื่อง) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นผ่านการตรวจสอบจาก กสทช. แล้ว และรองรับระบบ DVB-T2 สามารถรับชมรายการช่องดิจิตอลทีวีของประเทศไทยได้ ซึ่งกรณีของโทรทัศน์รุ่นที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวเครื่องนี้ (ทีวีดิจิตอล) จะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) แต่อย่างใด

     3.กรณีผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ ผ่านระบบจานดาวเทียม หรือผ่านเคเบิ้ล ก็จะสามารถรับชมรายการจากช่องรายการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.ได้เช่นกัน แต่คุณภาพความคมชัดอาจจะไม่เทียบเท่ากับการต่อสัญญาณผ่าน Set Top Box และ โทรทัศน์รุ่นที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัว เพราะเป็นการรับชมโทรทัศน์แบบในระบบดาวเทียม (DVB-S) และโทรทัศน์ในระบบเคเบิล (DVB-C) ไม่ใช่การรับชมแบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2) อีกทั้งระบบนี้จะสามารถรับชมได้สูงสุดเพียง 36 ช่อง (จากทั้งหมด 48 ช่อง) เพราะจะไม่นับรวมช่องบริการชุมชนอีก 12 ช่อง เนื่องจากระบบจานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีจะไม่สามารถดึงสัญญาณภาพช่องบริการแบบชุมชนไปให้บริการได้

     สำหรับพื้นที่การรับชมรายการจากสถานีดิจิตอลทีวีในปี 2557 จะครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครราชสีมา  เชียงใหม่  สงขลา  อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และ อุดรธานี


     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ได้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับผู้ชมที่สนใจตรวจสอบยี่ห้อและชื่อรุ่นของกล่องรับสัญญาณและทีวีที่รองรับระบบดิจิตอลที่ผ่านการรองรับจาก กสทช. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th  หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบภาคพื้นดินระบบดิจิตอล สามารถติดต่อกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ได้ที่ 02 271 0151  ต่อ 882   และ Call Center โทร 1200
 
รูปแบบ ระบบ จำนวนช่องที่รับได้ หมายเหตุ
ทีวี+ กล่องรับสัญญาณ Set Top Box (DVB-T2) + เสาหนวดกุ้ง หรือก้างปลา สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน แบบ DVB-T2 ชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ได้ สูงสุด 48 ช่อง (รับชมได้โดยตรง) ความคมชัด HD 7 ช่อง

ที่เหลือความคมชัดแบบ SD

อัตราส่วนภาพ 16:9
ทีวีรุ่นใหม่(iDTV:DVB-T2) +เสาหนวดกุ้ง หรือก้างปลา สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน แบบ DVB-T2
 
ชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ได้ สูงสุด48 ช่อง (รับชมได้โดยตรง) ความคมชัด HD 7 ช่อง

ที่เหลือความคมชัดแบบ SD

อัตราส่วนภาพ 16:9
ทีวี+กล่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม หรือ เคเบิล  
สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม แบบ DVB-S

สัญญาณโทรทัศน์เคเบิล แบบDVB-C


 
ชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ได้ (ดูได้ตามกฎMust Carry)สูงสุด 36 ช่อง ความคมชัด และอัตราส่วน ภาพขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลแต่ละราย
 

Download

  • Press-Release-การเลือกรับชมDigitalTV-21-3-57s.doc

Create by  -   (3/14/2016 6:39:42 PM)

Download

Page views: 14373