สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเบอร์สวยรอบสาธิต (Mock Auction) โชว์ความพร้อมก่อนประมูลจริงในวันที่ 27 พ.ย. 2559

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมเต็มที่ในการจัดประมูลเบอร์สวยในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559 โดยในวันนี้ (18 พ.ย. 2559) สำนักงาน กสทช. ได้มีการสาธิตการประมูลเบอร์สวย(Mock Aution) ให้กับสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎการประมูล รูปแบบ และวิธีการประมูล
     การจัดประมูลเบอร์สวยครั้งนี้เป็นการจัดประมูลครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำเบอร์สวยที่สุด 16 เบอร์จากจำนวนเบอร์มือถือทั้งสิ้น 250 ล้านเบอร์ที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการมือถือมาประมูล และรายได้ที่เกิดจากการประมูลจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เบอร์ที่นำมาประมูลจะเป็นเบอร์ 9 ตัวเหมือน 2 เบอร์ ได้แก่ 08-8888-8888 และ 09-9999-9999 ราคาเริ่มต้นที่ 20 ล้านบาท และเป็นเบอร์ 8 ตัวเหมือนอีก 14 เบอร์ได้แก่ 09-0000-0000, 09-1111-1111, 09-2222-2222, 09-3333-3333, 09-4444-4444, 09-5555-5555, 09-6666-6666, 09-7777-7777, 09-8888-8888, 06-1111-1111, 06-2222-2222, 06-3333-3333, 06-4444-4444, 06-5555-5555 ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่เบอร์ละ 6 ล้านบาท ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษในวันงาน เช่น การสำรองที่นั่งในห้องประมูล และมีสิทธิใช้ช่องทาง Fast Track เพื่อรับป้ายประมูลในวันประมูล
     สำหรับการประมูลเบอร์สวยกำหนดจัดให้มีการประมูลในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559 ณ สำนักงาน กสทช. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในวันงานตั้งแต่เวลา 8.08 น. และเริ่มประมูลในเวลา 9.09 น. โดยจะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ส่วนกระบวนการในการประมูลจะเป็นการประมูลแบบยกป้ายเสนอราคา ซึ่งผู้ที่เสนอราคาให้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล แม้จะมีผู้เสนอราคาเพียงคนเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับเงินวางหลักประกันการประมูลกำหนดไว้ที่ 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://auction.nbtc.go.th หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 02 957 5906 หรือ 02 271 0151 ต่อ 6436 หรือ 6438
------------------------------------------

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (18/11/2559 14:17:10)