สำนักงาน กสทช. จับมือ พม. ช่วยผู้พิการได้รับส่วนลดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นต่ำร้อยละ 10 ผ่านระบบลงทะเบียน 2 ช่องทาง

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิ์บริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการกับระบบโทรคมนาคม 
โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้คนพิการได้เข้าสู่ระบบถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น

การลงนามครั้งนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ์การเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับผู้พิการ โดยสิทธิ์ที่ผู้พิการจะได้รับ คือ 1.ส่วนลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะลดลงขั้นต่ำร้อยละ 10 จากราคาแพ็กเกจปกติ และ 2.ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะไม่ต่ำกว่า 1 Mbps ตลอดการใช้งานทุกแพ็กเกจ ซึ่งเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้พิการที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ 2 ช่องทาง คือ 1.กด *175* แล้วตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 
และตามด้วยเครื่องหมาย # แล้วกดโทรออก หรือ 2.ตรวจสอบจากเว็บไซต์ https://dsim.nbtc.go.th 
โดยใส่เลขบัตรประชาชน และเมื่อพบว่ามีสิทธิ์ให้เดินทางไปยังศูนย์บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแสดงตน และขอรับสิทธิ์อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวได้ทันที โดยผู้พิการ 1 ท่านสามารถขอรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ให้บริการ และหากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ให้ติดต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือ โทร 02-354-3388 ต่อ 701 หรือ 702

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/17/2017 2:34:42 PM)