สำนักงาน กสทช. จับมือ สตช. ร่วมมือกันลดกระบวนการทำงานให้สั้นลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดย พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และผลกระทบต่างๆ ในเรื่องเหล่านี้ รวมถึงความมั่นคงในเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการที่มีการใช้ซิมเติมเงินที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนในการข่มขู่ต่างๆ ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ข่มขู่หน่วยงานของรัฐ ข่มขู่หลอกลวงประชาชน วันนี้ (12 ก.พ. 2558) สำนักงาน กสทช. และ สตช. มีความตกลงร่วมมือกันเพื่อลดกระบวนการในการทำงานร่วมกันให้สั้นที่สุด เพื่อสร้างอุ่นใจ และความมั่นคง ให้กับประชาชน โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่
    1. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับซิมเติมเงิน ในวันนี้สำนักงาน กสทช. จะประสานงานในการแจ้งข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งานซิมเติมเงิน กรณีนำซิมไปใช้ในการกระทำความผิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือก่ออาชญากรรมต่างๆ ให้กับ สตช. ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงเพื่อเฝ้าระวัง และลดปัญหาจากการใช้ซิมเติมเงินไปก่ออาชญากรรม เพื่อลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่อื่นๆ
    2. จะมีการรณรงค์ให้สถานีตำรวจในทุกท้องที่ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินให้มาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 เพื่อลดการนำซิมเติมเงินไปใช้ก่ออาญชญากรรม ซึ่งในขณะนี้เรื่องการลงทะเบียนซิมนี้อยู่ในระหว่างคณะรัฐมนตรีเตรียมบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ
    3. เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเดิม จะมีการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ปรับเป็น โครงการตู้แดงออนไลน์ ให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อมีการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลอย่างจริงจัง โดยเจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบและรับทราบได้ทันที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลตรวจสอบบ้านให้ท่านผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของบ้านเอง
    4. โครงการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน การออกตรวจตราวิทยุชุมชนที่ออกอากาศ เมื่อมีการออกตรวจตราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมออกตรวจไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ทุกที่ กรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจะดำเนินการจับกุมทันที
    5. เรื่องการตรวจสอบเนื้อรายการที่มีการออกอากาศผ่านวิทยุ และโทรทัศน์ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง หมิ่นสถาบันต่างๆ หรือกระทบต้อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากตรวจพบสำนักงาน กสทช. จะรีบส่งเรื่องให้ สตช. ดำเนินการทันที
    นอกจากเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สตช. จะเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:00:50 PM)