สำนักงาน กสทช. จับมือ 5 ค่าย ประกาศ “คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ย้ำ 5 ค่าย ดูแลสิทธิผู้ใช้บริการ

     วันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “คำประกาศ สิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ได้เดินทางไป เยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการเผยแพร่คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่      ณ ศูนย์บริการ ลูกค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง 5 ราย ได้แก่ AIS TRUE  DTAC TOT และ CAT  

     นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า “สำนักงาน กสทช. ได้มีข้อตกลงร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 5 ราย  ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวิอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้มีการเผยแพร่ “คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้รับรู้ถึง สิทธิพื้นฐานในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามนโยบายของ สำนักงาน กสทช.   โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ระบบรายเดือน  การเลือกใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม การตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน และการยกเลิก รับบริการ SMS กวนใจ รวมทั้งการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถอ่านคำประกาศสิทธิ ได้ทาง www.nbtc.go.th   ศูนย์บริการลูกค้าของ ผู้ให้บริการทุกเครือข่าย หรือ กดฟังทาง *165 โทรออก บอกสิทธิ ฟังฟรี ทุกเครือข่าย  ซึ่งบริการ *165 ถือเป็นอีกบริการหนึ่งเพื่อให้ผู้พิการทางสายตา สามารถรับฟังสิทธิในการใช้บริการ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เชื่อว่า การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจการใช้ บริการและสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคง ความสงบสุข และความปลอดภัยให้กับสังคม และ ประเทศชาติได้

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (15/8/2559 17:11:00)