สำนักงาน กสทช. ประสบผลสำเร็จในการจัดประมูลเบอร์สวย สองวันยอดทะลุเป้า 120 ล้านบาท ประมูลออกทั้งหมด 76 เลขหมาย

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) รายงานว่า ผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยทั้งสองวัน จำนวน 200 เลขหมาย มีผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น 70 คน มีผู้สนใจประมูลเบอร์สวยรวมทั้งสิ้น 76 เลขหมาย จาก 200 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้น 120,482,767 บาท แบ่งเป็น เบอร์สวย 7 ตัวเหมือน จำนวน 16 เลขหมาย และเบอร์สวย 6 ตัวเหมือน จำนวน 60 เลขหมาย โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
สำหรับเบอร์สวย 7 ตัวเหมือนที่มีการประมูลราคาสูงสุดในครั้งนี้ คือ เลขหมาย 091-999-9999 ราคาชนะประมูล 8,020,000 บาท รองลงมาคือ เลขหมาย 088-999-9999 ในราคา 6,610,000 บาท และเลขหมาย 090-999-9999 ในราคา 6,029,999 บาท จากราคาตั้งต้นเลขหมายละ 3 ล้านบาท
     ส่วนเลขหมาย 6 ตัวเหมือนที่มีการประมูลราคาสูงสุดในครั้งนี้ คือ เลขหมาย 091-199-9999 ราคาชนะประมูล 3,200,000 บาท รองลงมาคือ เลขหมาย 088-899-9999 ในราคา 3,050,000 บาท จากราคาตั้งต้นเลขหมายละ 5 แสนบาท
การประมูลเบอร์สวยในครั้งนี้ ถือว่าทำรายได้เข้ารัฐทะลุเป้า จากที่คาดไว้ว่าจะทำรายได้ 100 ล้านบาท โดยทำรายได้สูงถึง 120 ล้านบาท เบอร์สวยที่สำนักงาน กสทช. นำออกมาประมูลทั้งหมดเป็นเบอร์ที่สำนักงานกันออกมาเก็บไว้นานแล้ว มีเพียง 1,300 เลขหมายเท่านั้น ซึ่งไม่มีอีกแล้ว สำหรับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. คงต้องเดินหน้าประมูลเบอร์สวยต่อไปในไตรมาสที่ 2, 3, 4 และในปี 2561 ต่อเนื่องอีก
---------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/20/2017 9:01:47 AM)