สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (4 ธ.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ให้กับบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 ความถี่ 1710-1725 MHz คู่กับ 1805-1820 MHz ภายหลังจากที่บริษัทได้นำเงินค่าประมูลงวดแรกจำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูล จำนวน 20,492.72 ล้านบาท มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 พร้อมนำหนังสือค้ำประกันเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 และ 3 จำนวน 21,288.72 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มามอบให้สำนักงาน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 และได้ทำตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

    สำหรับใบอนุญาตที่ออกให้จะมีอายุ 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2576 ซึ่งหลังจากนี้ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ทันที

    “จากนี้ไปสำนักงานจะกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ในอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลง” นายฐากร กล่าว
 

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:20:21 PM)