สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตให้กับบ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (25 พ.ย. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 2 ความถี่1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz ภายหลังจากที่บริษัทได้นำเงินค่าประมูลงวดแรกจำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูล จำนวน 20,493 ล้านบาท มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558 และได้ทำตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

    สำหรับใบอนุญาตทั้งสองใบที่ออกให้จะมีอายุ 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2558 จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2576 ทั้งนี้เมื่อมีการออกใบอนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ก็ถือว่าระยะเวลาเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของทรูมูฟ และดีพีซี สิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรูมูฟ และดีพีซี บนคลื่นความถี่ 1800 MHz จะไม่สามารถใช้งานได้อีก

    “หลังจากนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ทันที ซึ่งจากข้อมูลทราบว่าผู้ประกอบการสามารถจะเปิดให้บริการได้ภายปี 2558 นี้” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:50:49 PM)