สำนักงาน กสทช. รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากช่อง PEACE TV

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (28 เมษายน 2558) ได้รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากช่องรายการ PEACE TV จากกรณีที่มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติกำหนดโทษทางปกครองให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV เนื่องจากเนื้อหารายการมองไกลของช่อง PEACE TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 มีลักษณะสร้างความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น ให้เกิดความขัดแย้ง และสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งขัดต่อบันทึกข้อตกลงในการออกอากาศที่บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช. 
     ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเรื่องเสนอต่อประธาน กสทช. เพื่อบรรจุเป็นวาระการพิจารณาในที่ประชุม กสทช. ต่อไป ในส่วนของ PEACE TV เมื่อได้รับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯจากสำนักงาน กสทช. ต้องยุติออกอากาศทันที

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:44:10 AM)

Download