สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงเดินหน้านำสายสื่อสารลงดิน ใน 5 เส้นทางหลัก ถนนโยธี-เพชรบุรี-ศรีอยุธยา-ราชปรารภ-พระรามที่ 1

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จัดทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ระบบกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ทัศนียภาพสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เริ่มดำเนินการด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่ปี 2559 ใน 5 เส้นทาง โดยมีแผนการดำเนินงานหักเสาไฟฟ้าในแต่ละเส้นทาง ดังนี้
1.ถนนศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 1-4 มิ.ย. 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2560
2.ถนนโยธี เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 17-18 มิ.ย. 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2560
3.ถนนเพชรบุรี เริ่มดำเนินการหักเสาและรื้อสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560
4.ถนนราชปรารภ เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
5.ถนนพระรามที่ 1 เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้น
นายก่อกิจ กล่าวว่า ในส่วนของถนนศรีอยุธยา ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสารสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนที่เหลืออยู่จะมีการดำเนินการตามแผน ประชาชนอาจได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมและการเดินทางบ้างในช่วงเวลาดำเนินการ แต่ในระยะยาวจะได้รับประโยชน์จากดำเนินการครั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาในการใช้บริการโทรคมนาคมสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี
“สำนักงาน กสทช. ให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงานผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการนำสายสื่อสารลงดิน พร้อมกำกับดูแลอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายให้เป็นธรรมสมเหตุสมผล”

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/5/2017 5:03:07 PM)