สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เอช เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคให้ผู้พิการทางการมองเห็นผ่านการส่ง sms ครั้งละ 20 บาท

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (TRUE MOVE H) เชิญชวนประชาชนร่วมส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านหมายเลข 4649200 ค่าส่งครั้งละ 20 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ โดยผู้ส่ง SMS จะมีส่วนร่วมให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกด้าน ตลอดจนบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็น สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรายได้ทั้งหมดจากการส่ง SMS จะไม่มีการหักค่าใช้จ่าย และนำส่งเข้ามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ
     ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 โดยในวันที่ 8 ก.ย. 2559 มูลนิธิฯ ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษโครงการ “โปรดให้โอกาสแก่เรา” ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ตั้งแต่ เวลา 22.30-24.00 น.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/7/2016 4:36:24 PM)