สำนักงาน กสทช. สรุปยอดลงทะเบียนซิม ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2558 ลงทะเบียนทั้งสิ้น 74.7 ล้านเลขหมาย

   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (30 กันยายน 2558) เป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนซิมมากกว่าเป้าหมายที่สำนักงาน กสทช. ได้คาดหมายไว้ โดยยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินที่มาลงทะเบียนจนถึงวันสุดท้ายมีทั้งสิ้น 74.7 ล้านเลขหมาย คิดเป็นภาพรวมความสำเร็จ 87.3% จากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินทั่วประเทศทั้งสิ้น 85.5 ล้านเลขหมาย ทำให้เหลือผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนเพียง 10.8 ล้านเลขหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มเลขหมายที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนและไม่มีการใช้งานแล้ว โดยนับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทุกเลขหมายที่มีการใช้งานจะเป็นเลขหมายที่มีการลงทะเบียนแล้ว

    นายฐากร เปิดเผยว่า สำหรับยอดลงทะเบียนแต่ละผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ แบ่งเป็น กลุ่มบริษัท เอไอเอส ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 36.2 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 87.2% จากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของเอไอเอส 41.6 ล้านเลขหมาย

    กลุ่มบริษัท ดีแทค ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22.4 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 83.3% จากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของดีแทค 26.9 ล้านเลขหมาย และกลุ่มบริษัท ทรู ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 16 ล้านเลขหมาย คิดเป็นภาพรวมความสำเร็จถึง 94.1% จากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของทรู 16.9 ล้านเลขหมาย โดยขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีการนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

    ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เบอร์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกระงับการใช้งานทันที หลังจากนั้นเลขหมายที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะอยู่ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือว่าจะนำไปบริหารต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจะส่งคืนกลับมายังสำนักงาน กสทช. ส่วนผู้ที่ต้องการขอรับเงินที่เหลือในซิมคืน สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ พร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์ไปติดต่อที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน ในเบื้องต้นสำนักงาน กสทช. คาดว่าจากจำนวนผู้ที่ไม่มาลงทะเบียนจำนวน 10.8 ล้านดังกล่าว จะมียอดเงินคงเหลือในซิมรวมประมาณ 109 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเลขหมายละ 10 บาท โดยในส่วนของเงินเหลือตกค้างจากการที่ประชาชนไม่มาขอรับเงินคืน สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาประเด็นทางกฎหมายต่อไป

    ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส สามารถรับเงินคืนเป็นเงินสด หรือรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร ได้ที่สำนักงานบริการเอไอเอสทุกสาขา ติดต่อสอบถามได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-9263 ส่วนผู้ใช้บริการเครือข่ายทรู สามารถรับเงินคืนเป็นเงินสด หรือบัญชีธนาคารได้ที่ศูนย์ให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์
02-900-8088 และผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแทค สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ ยกเว้นกรณีขอรับเงินคืนเป็นเงินสดจะติดต่อได้เฉพาะที่ศูนย์บริการดีแทค สาขาศรีนครินทร์ เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์ 02-202-7267 ซึ่งประชาชนสามารถเลือกวิธีโอนเงินให้กับเลขหมายอื่นในเครือข่ายเดียวกันได้หากไม่รับเป็นเงินสด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:22:48 AM)