สำนักงาน กสทช. หารือโอเปอเรเตอร์กรณีมีผู้ร้องเรียนสัญญาณโทรศัพท์สายหลุดบ่อย

วันนี้ (19 มีนาคม 2557) สำนักงาน กสทช.ได้เรียกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย  ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เข้าหารือ กรณีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ร้องเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มายังสำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนมาก

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า มีประชาชนร้องเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณเข้ามาจำนวนมาก เช่น โทรติดยาก เครือข่ายไม่ว่าง สัญญาณไม่มี สายหลุดบ่อย ซึ่งทางสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกวิ่งปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ โดยตรวจวัดคุณภาพสัญญาณทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา พบว่า ตัวเลขการโทร DROP CALL ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

 
อัตราการโทรสำเร็จ (2G Voice call)
 
  OPERATOR   Success Rate (%)   จำนวนการโทร   จำนวนการโทรติด
AIS   99.62%   804   801  
DTAC   99.72%   716   714  
TRUE-H      99.05%   744   737  
 
อัตราการโทรสำเร็จ (3G Voice call)
 
  OPERATOR   Success Rate (%)   จำนวนการโทร   จำนวนการโทรติด
AIS   99.76%   424   423  
DTAC   99.52%   418   416  
TRUE-H     100%   437   437  


นายก่อกิจ กล่าวอีกว่า ประเด็นปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่ได้รับการร้องเรียนมาในขณะนี้     เกิดจากพื้นที่บางจุดที่อับสัญญาณหรือมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่ดังกล่าวเข้ามาเพื่อให้ทางสำนักงาน กสทช.เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณในพื้นที่นั้น      

             ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และพยายามควบคุมแก้ไขให้การสื่อสารของประชาชนสามารถใช้ได้โดยสะดวก โดยได้มีการนัดหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างประกาศคุณภาพสัญญาณประเภทเสียง (QOS VOICE) และจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้กลางปีนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พบปัญหาจากการใช้งานสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง สามารถร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Download

  • Press-Release-สำนักงาน-กสทช-หารือโอเปอเรเตอร์กรณีมีผู้ร้องเรียนสายหลุดบ่อย.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 10:32:07 AM)