สำนักงาน กสทช. เชิญชวนประชาชนร่วมส่ง SMS ถวายพระพรในหลวงผ่านหมายเลข 4567999 ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2558 - 5 ม.ค. 2559

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการ กด 9 ถวายพระพร ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านการส่งข้อความสั้น(SMS) พิมพ์ 9 แล้วส่งไปที่หมายเลข 4567999 ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกเครือข่าย (เฉพาะการส่งภายในประเทศเท่านั้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2559

    ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการในปี 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมถวายพระพรด้วยการส่ง SMS ถึง 22 ล้านครั้ง

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:22:42 PM)