สำนักงาน กสทช. เตรียมนำความเห็นกระทรวงการคลังกรณีการผ่อนผันหรือขยายเวลาการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในวันที่ 22 เม.ย. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เรื่องการผ่อนผัน หรือขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาตินี้ มติที่ประชุม กสทช. ให้สำนักงานทำหนังสือไปสอบถามความเห็นจากกระทรวงการคลัง และกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ส่วนทางกฤษฎีกายังไม่ได้ตอบกลับมา ทางสำนักงาน กสทช. เห็นว่าเพื่อให้ทันวันครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ซึ่งมียอดชำระจำนวน  8,692,894,000 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 จึงได้เตรียมนำเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในวันที่ 22 เมษายน 2558 นี้ก่อน แม้ว่าจะยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกฤษฎีกา

     ทั้งนี้ ผลการประชุม กสทช. ออกมาเป็นอย่างไร จะนำมาแจ้งให้ทราบผ่านสื่อมวลชนโดยทั่วกัน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:06:32 PM)