สำนักงาน กสทช. เตรียมนำเงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวด 2 ส่งคลัง 2.16 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมนำเงินรายได้ที่เกิดจากประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 ในเดือน ธ.ค. 2560 จำนวน 21,608.12 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน แบ่งเป็นของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่จะครบกำหนดการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 ในวันที่ 11 ธ.ค. 2560 อีก 25% จำนวน 10,963.76 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ที่จะครบกำหนดการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2560 อีก 25% จำนวน 10,644.36 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายจะครบกำหนดชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อีก 25% ที่เหลือ ในเดือน ธ.ค. 2561
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ก็ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 พร้อมนำส่งหนังสือค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 3 ให้กับทั้งสองบริษัทไปแล้ว และเมื่อสำนักงานฯ ได้รับการชำระเงินก็จะรีบนำเงินดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
อนึ่ง ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในปี 2558 บริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 คลื่นความถี่ 1710-1725 MHz คู่กับ 1805-1820 MHz ที่ราคาประมูล 39,792 ล้านบาท และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ฯ ชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz ที่ราคาประมูล 40,986 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ทำรายได้เข้ารัฐ 80,778 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 86,432.47 ล้านบาท) โดยการชำระเงินค่าประมูลจะแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดแรกชำระ 50% ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระ 25% และงวดที่ 3 ชำระอีก 25% ซึ่งในปี 2558 ทั้งสองบริษัทได้ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 1 จำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูลมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 43,216.23 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแล้ว

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/19/2017 10:35:34 AM)