สำนักงาน กสทช. เผยผลการดำเนินการระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ พบสามารถปิดเพจที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 55.35%

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากการรายงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) 
และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเก็ตเวย์ระหว่างประเทศ (ไอไอจี) ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการระงับการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต ตามคำสั่งศาลระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-16 ก.ค. 2560 ภายหลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญไอเอสพีและไอไอจีมาประชุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 เพื่อขอความร่วมมือไอเอสพี ช่วยประสานในการส่งสำเนาคำสั่งศาลไปยังเฟซบุ๊กและยูทูบ และให้รายงานความคืบหน้าภายในวันที่ 7 ส.ค. 2560 พบว่า จนถึงวันที่ 26 ก.ค. 2560 นั้น จากคำสั่งศาลที่ให้ปิดเพจที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทั้งหมด 2,907 URL เป็นของเฟซบุ๊ก 2,082 URL ยูทูบ 672 URL และเพจอื่นๆ 153 URL โดยเฟซบุ๊กจากเดิมที่มีการปิดไป 899 URL มีการปิดเพิ่มเป็น 1,076 URL ยูทูบจากเดิมที่มีการปิดไปเพียง 180 URL มีการปิดเพิ่มเป็น 401 URL และเพจอื่นๆ จากเดิมที่มีการปิดไปเพียง 36 URL ได้มีการปิดเพิ่มเป็น 132 URL
 จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่าแนวทางของสำนักงาน กสทช. ที่ให้ไอเอสพีช่วยประสานขอความร่วมมือในการส่งสำเนาคำสั่งศาลไปยังเฟซบุ๊กและยูทูบอีกทางหนึ่ง แล้วรายงานสำนักงาน กสทช. เพื่อติดตามผลนอกเหนือจากแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ส่งคำสั่งศาลไปเฟซบุ๊กและยูทูบโดยตรง เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งทางเฟซบุ๊กและยูทูบต่างก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินการระงับการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทย อย่างไรก็ตามคงต้องดูว่าเมื่อถึงวันที่ 7 ส.ค. 2560 ผลการดำเนินจะเป็นอย่างไร ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะรายงานให้ทราบต่อไป

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/27/2017 12:56:57 PM)