สำนักงาน กสทช. เผยผลการประชุมหารือกรณีการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz ช่วงมาตรการเยียวยา พร้อมข้อมูลการติดตามคุณภาพระบบเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (อังคารที่ 22 ตุลาคม 2556) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว โดยบริษัทได้รายงานถึงผลการดำเนินการและจำนวนลูกค้าที่คงค้างอยู่ในระบบ โดยบริษัท ทรูมูฟ จำกัด (TrueMove) มีจำนวนลูกค้าคงเหลือจำนวน ณ วันนี้ (22 ตุลาคม 2556) ประมาณ 14.5 ล้านเลขหมาย และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (DPC) มีจำนวนลูกค้าคงเหลือจำนวน ณ วันนี้ ประมาณ 36,000 เลขหมาย และทั้งสองบริษัทแจ้งยืนยันว่าได้หยุดการจำหน่ายซิมการ์ดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา โดยให้ตัวแทนจำหน่ายนำซิมการ์ดมาเปลี่ยนเป็นซิมที่จำหน่ายปัจจุบัน และไม่ได้มีการจำหน่ายซิมใหม่แต่อย่างใด

      นายฐากร กล่าวว่า อยากขอแจ้งไปยังประชาชนผู้ใช้บริการว่า ขณะนี้ซิมการ์ดในระบบ 1800 ไม่สามารถลงทะเบียนเปิดใช้บริการได้แล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบก่อนการซื้อซิมการ์ดใหม่เพื่อให้การใช้บริการได้ความสะดวก และหากพบข้อผิดพลาด มีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน ให้ติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริษัท ทรูมูฟ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-900-8088 โดยไม่เสียค่าบริการ หรือ Call Center 1175 หรือ 1148 ฟรีเมื่อโทรจากหมายเลขโทรศัพท์ DPC (GSM 1800)

    สำหรับความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการนำรายได้ส่งรัฐ 5 ท่าน           ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงไอซีที ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาต้นทุนที่เอกชนแจ้งมานั้น ขณะนี้ได้รายชื่อจาก 4 หน่วยงานแล้วยังขาดแต่ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานจะได้ทำหนังสือขอให้กระทรวงการคลังรีบจัดส่งรายชื่อมาให้โดยเร็ว

    นายฐากร กล่าวว่า ปัจจุบันยอดผู้ใช้บริการ ย่านความถี่ 2.1 GHz ของผู้รับใบอนุญาตทั้งสามรายประมาณ 18 ล้านเลขหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556) และจากรายงานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz ได้มีการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต พบว่า สำนักงาน กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz กับผู้รับใบอนุญาตทั้งสามรายรวม 14,328 สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ขอรับใบอนุญาตจำนวน 10,821 สถานี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการขออนุญาตของแต่ละผู้ให้บริการ AWN จำนวน 9,350 สถานี DTN จำนวน 4,659 สถานี และ RF จำนวน 319 สถานี   และ RF อยู่ระหว่างการขออนุญาตติดตั้งสถานีฐานเพิ่มขึ้นอีก 2,000 สถานี  ซึ่งได้รับอนุญาตจาก CAT ให้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ทุกรายต่างเร่งขอใบอนุญาตและขยายการติดตั้งโครงข่ายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศและให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

(สถานการอนุญาตติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
 
 
  


     โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมต่อการได้รับอนุญาตติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และแผนการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในปี 2556 พบว่า ในภาพรวมผู้รับใบอนุญาตมีการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมไปแล้ว 61% เทียบกับจำนวนการได้รับอนุญาตติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และคิดเป็น 60% เมื่อเทียบกับแผนการติดตั้งโครงข่ายในปี 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (18/3/2559 14:07:52)