สำนักงาน กสทช. เผยมีผู้สนใจเข้าประมูลเบอร์สวย 8 ตัวเหมือน 2 รายมาวางหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้ว พร้อมเข้าประมูลเบอร์สวยวันที่ 27 พ.ย. 2559

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าประมูลเบอร์สวย 8 ตัวเหมือน 2 รายที่นำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกันเพื่อเข้าร่วมการประมูลเบอร์สวยที่สำนักงาน กสทช. จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559 นี้แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลยังคงสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิพิเศษในวันงาน เช่น การสำรองที่นั่งในห้องประมูล และมีสิทธิใช้ช่องทาง Fast Track เพื่อรับป้ายประมูลในวันประมูลได้จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2559 นี้
     การจัดประมูลเบอร์สวยครั้งนี้เป็นการจัดประมูลครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำเบอร์สวยที่สุด 16 เบอร์จากจำนวนเบอร์มือถือทั้งสิ้น 250 ล้านเบอร์ที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการมือถือมาประมูล โดยรายได้ที่เกิดจากการประมูลจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เบอร์ที่นำมาประมูลจะเป็นเบอร์ 9 ตัวเหมือน 2 เบอร์ ได้แก่ 088-888-8888 และ 099-999-9999 ราคาเริ่มต้นที่ 20 ล้านบาท และเป็นเบอร์ 8 ตัวเหมือนอีก 14 เบอร์ได้แก่ 090-000-0000, 091-111-1111, 092-222-2222, 093-333-3333, 094-444-4444, 095-555-5555, 096-666-6666, 097-777-7777, 098-888-8888, 061-111-1111, 062-222-2222, 063-333-3333, 064-444-4444, 065-555-5555 ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่เบอร์ละ 6 ล้านบาท
     สำหรับการประมูลเบอร์สวยกำหนดจัดให้มีการประมูลในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559 ณ สำนักงาน กสทช. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในวันงานตั้งแต่เวลา 8.08 น. และเริ่มประมูลในเวลา 9.09 น. โดยจะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ส่วนกระบวนการในการประมูลจะเป็นการประมูลแบบยกป้ายเสนอราคา ซึ่งผู้ที่เสนอราคาให้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล แม้จะมีผู้เสนอราคาเพียงคนเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับเงินวางหลักประกันการประมูลกำหนดไว้ที่ 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://auction.nbtc.go.th หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 02 957 5906 หรือ 02 271 0151 ต่อ 6436 หรือ 6438
 

-----------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/23/2016 4:14:26 PM)