สำนักงาน กสทช. เผยรายชื่อ 100 อำเภอจาก 21 จังหวัดที่จะแจกคูปองครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 57 จำนวน 1.777 ล้านฉบับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 พ.ย. 2557 กสทช. จะส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี  ล็อตที่ 2 จำนวน 1,777,495 ฉบับ ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับส่งตรงถึงบ้านใน 1,777,495 ครัวเรือน ใน 100 อำเภอจาก 21 จ.หลัง ในกลุ่มครัวเรือนที่มีบ้านและมีเจ้าบ้าน ที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% ได้แก่

             1.จ.อุบลราชธานี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 15 อำเภอ ได้แก่     1) อ.กุดข้าวปุ้น 2) อ.เขื่องใน 3) อ.ดอนมดแดง 4) อ.ตระการพืชผล 5) อ.ตาลสุม 6) อ.นาเยีย 7) อ.พิบูลมังสาหาร      8) อ.ม่วงสามสิบ 9) อ.เมืองอุบลราชธานี 10) อ.วารินชำราบ 11) อ.ศรีเมืองใหม่ 12) อ.สว่างวีระวงศ์ 13) อ.สำโรง 14) อ.สิรินธร และ15) อ.เหล่าเสือโก้ก

             2.จ.ลำพูน ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 4 อำเภอ ได้แก่               1) อ.บ้านธิ 2) อ.ป่าซาง 3) อ.เมืองลำพูน และ4) อ.เวียงหนองล่อง

             3.จ.พิษณุโลก ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 4 อำเภอ ได้แก่         1) อ.บางกระทุ่ม 2) อ.บางระกำ 3) อ.พรหมพิราม และ4) อ.เมืองพิษณุโลก

             4.จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 8 อำเภอ ได้แก่        1) อ.กาญจนดิษฐ์ 2) อ.เคียนซา 3) อ.ไชยา 4) อ.ท่าฉาง 5) อ.บ้านนาเดิม 6) อ.บ้านนาสาร 7) อ.พุนพิน และ     8) อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

             5.จ.อำนาจเจริญ ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่        1) อ.พนา 2) อ.ลืออำนาจ และ3) อ.หัวตะพาน

             6.ชลบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 6 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.เกาะจันทร์ 2) อ.เกาะสีชัง 3) อ.บ้านบึง 4) อ.พนัสนิคม 5) อ.พานทอง และ6) อ.เมืองชลบุรี

             7.จ.นครราชสีมา ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 14 อำเภอ ได้แก่   1) อ.ขามทะเลสอ 2) อ.ขามสะแกแสง 3) อ.จักราช 4) อ.เฉลิมพระเกียรติ 5) อ.โชคชัย 6) อ.ด่านขุนทด 7) อ.โนนไทย 8) อ.โนนสูง 9) อ.ปักธงชัย 10) อ.พระทองคำ 11) อ.เมืองนครราชสีมา 12) อ.สีคิ้ว 13) อ.สูงเนิน และ       14) อ.หนองบุญมาก

             8.จ.ขอนแก่น ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 9 อำเภอ ได้แก่         1) อ.กระนวน 2) อ.เขาสวนกวาง 3) อ.ซำสูง 4) อ.น้ำพอง 5) อ.บ้านฝาง 6) อ.บ้านแฮด 7) อ.พระยืน 8) อ.เมืองขอนแก่น และ 9) อ.อุบลรัตน์

             9.จ.ลพบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ท่าวุ้ง 2) อ.บ้านหมี่ และ 3) อ.เมืองลพบุรี

             10.จ.มหาสารคาม ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 6 อำเภอ ได้แก่   1) อ.กันทรวิชัย 2) อ.กุดรัง 3) อ.โกสุมพิสัย 4) อ.ชื่นชม 5) อ.เชียงยืน และ 6) อ.เมืองมหาสารคาม

             11.จ.เชียงใหม่ ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 7 อำเภอ ได้แก่         1) อ.ดอยสะเก็ด 2) อ.เมืองเชียงใหม่ 3) อ.สันกำแพง 4) อ.สันทราย 5) อ.สันป่าตอง 6) อ.สารภี และ 7) อ.หางดง

             12.จ.จันทบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่          1) อ.นายายอาม 2) อ.เมืองจันทบุรี และ 3) อ.แหลมสิงห์

             13.จ.สระบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 7 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ดอนพุด 2) อ.บ้านหมอ 3) อ.วิหารแดง 4) อ.เสาไห้ 5) อ.หนองแค 6) อ.หนองแซง และ 7) อ.หนองโดน

             14.จ.เพชรบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่             1) อ.เขาย้อย 2) อ.บ้านแหลม และ 3) อ.เมืองเพชรบุรี

             15.จ.ปัตตานี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่           อ.เมืองปัตตานี

             16.จ.พิจิตร ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 2 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.วชิรบารมี และ 2) อ.สามง่าม

             17.จ.กาญจนบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่      อ.ท่ามะกา

             18.จ.กำแพงเพชร ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่      อ.ลานกระบือ

             19.จ.กาฬสินธุ์ ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่         อ.ห้วยเม็ก

             20.จ.ปราจีนบุรี ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 2 อำเภอ ได้แก่        1) อ.บ้านสร้าง และ 2) อ.ศรีมโหสถ

    สำหรับกรณีอำเภอที่ยังไม่ได้รับแจกในรอบ 2 นี้ จะทยอยแจกหลังจากที่มีการขยายสัญญาณครอบคลุมในอำเภอนั้นเกินกว่า 80% แล้ว โดยจะแจกให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ธ.ค. 2557 นี้


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:07:39 AM)