สำนักงาน กสทช. เผยเดือน ส.ค. นี้เดินหน้านำสายสื่อสารลงดินเส้นทางถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ฯ ถึงห้าแยกลาดพร้าว

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เดือน ส.ค.นี้ จะเริ่มดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงดินในเส้นทางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ถนนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนถึงบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)
ส่วนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินได้ดำเนินการแล้วใน 2 เส้นทาง คือ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพญาไทถึงศรีอยุธยา และถนนโยธี ตั้งแต่ซอยเสนารักษ์ถึงพระรามหก โดยยังเหลือ 3 เส้นทาง คือ ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกบรรทัดทองถึงแยกอุรุพงษ์ ถนนราชปรารภ ตั้งแต่ถนนศรีอยุธยาถึงแยกประตูน้ำ และถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่ถนนพญาไทถึงสะพานกษัตริย์ศึก โดยทุกเส้นทางมีแผนดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้นายก่อกิจ เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้สำนักงาน กสทช. จะร่วมกับ กฟน. และผู้ได้รับสิทธิแห่งทาง จัดทำสายครอบสายสื่อสารในพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

Create by  - Global  Administrator (7/5/2017 3:42:35 PM)