สำนักงาน กสทช. เผยโปรโมชั่นที่มีอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและประกาศของ กสทช. เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม สำนักงาน กสทช. จึงได้ทำการตรวจสอบโปรโมชั่นค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการอยู่ในตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 5 รายหลักในเดือน ก.พ. 2558 พบว่า โปรโมชั่นที่มีอัตราค่าบริการต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 82 สตางค์ต่อนาที สำหรับบริการประเภทเสียง ของแต่ละเครือข่ายเป็นดังนี้
ระบบเติมเงิน
    1. TOT 3G ได้แก่ โปรโมชั่นหลัก โปรโมชั่น คุยเพลิน เมื่อโทรในช่วงเวลา 8.00-17.59 น. มีค่าบริการนาทีละ 0.25-0.75 บาท และเมื่อโทรในช่วงเวลา 18.00-7.59 น. มีค่าบริการนาทีละ 0.50-1.00 บาท โดยค่าโทรจะคิดตามจริงเป็นวินาที ยกเว้นเมื่อจับสัญญาณ TH AIS/TH GSM ส่วนโปรโมรชั่นเสริม เป็นโปรโมชั่นใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3G/4G โปรโมชั่น Topping 69 บาท ที่จะจ่ายเงิน 69 บาทแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 500 MB ใน 7 วัน เฉลี่ยแล้วค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโปรนี้จะอยู่ที่ 0.138 บาทต่อ MB
    2. My by CAT ได้แก่ โปรโมชั่นหลัก โปรโมชั่น My Super คุ้ม ที่คิดค่าโทรอยู่ที่ 0.50 บาทต่อนาที ส่วนโปรโมรชั่นเสริม เป็นโปรโมชั่นใช้บริการอินเทอร์เน็ต โปรโมชั่น My Net Unlimited 199 ที่จ่ายเงิน 199 บาทแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 1 GB ใน 31 วัน เฉลี่ยแล้วค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโปรนี้จะอยู่ที่ 0.20 บาทต่อ MB
    3. AIS ได้แก่ โปรโมชั่นหลัก โปรโมชั่น โปร 3 คุ้ม ซึ่งคิดค่าโทรนาทีแรก 1.00 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 0.25 บาท ส่วนโปรโมรชั่นเสริม เป็นโปรโมชั่นใช้บริการอินเทอร์เน็ต โปรโมชั่น Internet สุดคุ้ม ที่เมื่อจ่ายเงิน 249 บาทแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 1 GB ใน 7 วัน เฉลี่ยแล้วค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโปรนี้จะอยู่ที่ 0.249 บาทต่อ MB
    4. DTAC ได้แก่ โปรโมชั่นหลัก โปรโมชั่น แฮปปี้ 55 ฟรีเวอร์ ที่คิดค่าโทรอยู่ที่ 0.55 บาทต่อนาที ส่วนโปรโมรชั่นเสริม เป็นโปรโมชั่นใช้บริการอินเทอร์เน็ต โปรโมชั่น แฮปปี้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้น 199 บาท ที่จ่ายเงิน 199 บาทแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 1 GB ใน 7 วัน เฉลี่ยแล้วค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโปรนี้จะอยู่ที่ 0.20 บาทต่อ MB
    5. True Move H ได้แก่ โปรโมชั่นหลัก โปรโมชั่น ซิมคุ้มทุกค่าย ที่คิดค่าโทรอยู่ที่ 0.55 บาทต่อนาที ส่วนโปรโมรชั่นเสริม เป็นโปรโมชั่นใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3G/4G โปรโมชั่น แพ็กเน็ต 3G ไม่อั้น ที่จ่ายเงิน 199 บาทแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 1 GB ใน 30 วัน เฉลี่ยแล้วค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโปรนี้จะอยู่ที่ 0.20 บาทต่อ MB
ระบบรายเดือน
    1. TOT 3G ได้แก่ โปรโมชั่น Strawberry Unlimited  199 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรออกได้ 200 นาที ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 300 MB จำแนกเป็นค่าโทรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 บาทต่อนาที และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 0.117 บาทต่อ MB
    2. My by CAT ได้แก่ โปรโมชั่น My Smart เน้นโทร  199 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรออกได้ 100 นาที ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 500 MB จำแนกเป็นค่าโทรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 บาทต่อนาที และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 0.234 บาทต่อ MB
    3. AIS ได้แก่ โปรโมชั่น iSmart 199 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรออกได้ 100 นาที ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 500 MB จำแนกเป็นค่าโทรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 บาทต่อนาที และมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 0.234 บาทต่อMB
    4. DTAC ได้แก่ โปรโมชั่น Smartphone Starter  199 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรออกได้ 100 นาที ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 500 MB จำแนกเป็นค่าโทรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 บาทต่อนาที และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่0.234 บาทต่อ MB
    5. True Move H ได้แก่ โปรโมชั่น 3G iSmart Starter  249 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรออกได้ 100 นาที ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 1 GB จำแนกเป็นค่าโทรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 บาทต่อนาที และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่0.166 บาทต่อ MB
    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับโปรโมชั่นที่สำนักงาน กสทช. นำมาเสนอในครั้งนี้สำนักงานพิจารณาจากโปรโมชั่นที่มีการขายจริงทั่วไปในตลาด โดยราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อที่ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือนำไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคา ในส่วนของโปรโมชั่นเติมเงิน โปรโมชั่นหลัก เน้นสำหรับการใช้โทร ส่วนโปรโมชั่นเสริมใช้สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต และในส่วนของโปรโมชั่นรายเดือน เลือกจากโปรโมชั่นโทรและอินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนต่ำที่สุดของผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งนี้ โปรโมชั่นในตลาดมีหลากหลายมากกว่าที่นำเสนอ การเลือกโปรโมชั่นที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด และจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะทำการสำรวจโปรโมชั่นในลักษณะนี้เป็นประจำทุกเดือนและนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับผู้บริโภค

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:30:03 PM)