สำนักงาน กสทช. เร่งแจกคูปองให้ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวอีก 7 หมื่นครัวเรือน ตามที่ได้รับฐานข้อมูลเพิ่มจากกรมการปกครอง รวมคูปองที่จะแจกทั้งสิ้น 14.17 ล้านครัวเรือน พร้อมส่งหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอความร่วมมือนิติบุคคลอาคารชุดให้ใช้เสาอากาศร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. มีแผนที่จะแจกคูปองให้กับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวซึ่งได้แก่ ครัวเรือนที่ปลูกสร้างบ้านอยู่บนที่สาธารณะ และกรมการปกครองได้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นหลักฐานจำนวน 7 หมื่นครัวเรือน ตามที่ได้รับฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการปกครองซึ่งถือเป็นครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านเช่นกัน โดยครัวเรือนเหล่านี้ต้องมีบ้านและมีเจ้าบ้านตามหลักเกณฑ์การแจกคูปองของ กสทช. ซึ่งสำนักงานฯ จะเร่งแจกเพิ่มเติมในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่ม 14.1 ล้านครัวเรือนที่ได้กำหนดเกณฑ์การแจกเอาไว้แล้ว รวมเป็นคูปองที่จะแจกทั้งสิ้น 14.17 ล้านครัวเรือน

    พร้อมกันนั้น สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยมีหนังสือไปขอความร่วมมือจากนิติบุคคลอาคารชุดทั่วประเทศให้ใช้เสาอากาศร่วมในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะเป็นลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนได้รับชมข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ได้อย่างคมชัด

    ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ได้รับคูปองและนำไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์แล้ว กรณีพบปัญหาการติดตั้ง หรือการใช้งาน ขอให้ติดต่อยัง Call Center ผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งจะมีหมายเลขโทรศัพท์แจ้งไว้ที่กล่องผลิตภัณฑ์ กรณีที่โทรไปยัง Call Center ผู้ให้บริการแล้วมีปัญหา ไม่ได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งมาที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ได้ทันที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:13:15 AM)