สำนักงาน กสทช. แนะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปิดเน็ตก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงวันหยุดสงกรานต์ กด*106 #แล้วโทรออก ป้องกันปัญหาค่าบริการโรมมิ่งสูงผิดปกติ

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 11-15 เมษายน 2558 เป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อพักผ่อน ซึ่งทุกปีพบว่าจะมีปัญหาจากกรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ (International Roaming) จากการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนไปใช้งานต่างประเทศในอัตราที่สูงมาก สำนักงาน กสทช. จึงขอแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหากจะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้บริการในต่างประเทศด้วย ให้ทำการปิดบริการดาต้า ด้วยการกด *106# แล้วกดโทรออก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันเน็ตรั่ว อันเป็นสาเหตุของการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ เมื่อกลับมาถึงประเทศก็สามารถเปิดใช้บริการได้อีกครั้งนึง

     การแก้ไขปัญหากรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ คือการป้องกันไม่เกิดปัญหาด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องของการระมัดระวัง และเรื่องวิธีการใช้งานอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนอย่างถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน เมื่อประชาชนผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และวิธีการปิดบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้นั้นอีก ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาอัตราค่าบริการสูงผิดปกติก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200

     ด้าน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวเสริมว่า นับจากการบูรณาการให้ทุกเครือข่ายใช้เลขหมาย ussd *106# ร่วมกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ยอดร้องเรียนจากกรณีเน็ตรั่วลดลงจนแทบไม่มี จากการสอบถามไปยังผู้ให้บริการมีการกด *106# ไปแล้วกว่า 3 ล้านครั้ง และนี่คือสิ่งที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดปัญหาของประชาชนตั้งแต่ต้น

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:18:33 PM)