สำนักงาน กสทช. โชว์ความพร้อมประมูลเลขหมายสวยผ่านแอปพลิเคชันก่อนเปิดประมูลจริง 18-19 มี.ค. นี้ รวม 200 เลขหมาย ราคา 6 ตัวเหมือนเริ่มต้น 5 แสนบาท และ 7 ตัวเหมือนเริ่มต้น 3 ล้านบาท

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. พร้อมสำหรับการจัดประมูลเลขหมายสวยจำนวน 200 เลขหมาย ในวันที่ 18-19 มี.ค. 2560 โดยการประมูลครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการประมูลใน  ห้องประมูลผ่านแอปพลิเคชัน (application) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นระบบที่รักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ประมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนหากเป็นผู้ชนะการประมูล นอกจากนี้ยังป้องกันการสมยอมราคา โดยผู้ประมูลแต่ละรายจะไม่สามารถทราบราคาของผู้ประมูลรายอื่น
     สำหรับเลขหมายสวยครั้งนี้จะแบ่งเป็น 6 ตัวเหมือน ราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท เคาะราคาขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท หลักประกันต่อเลขหมาย 5 หมื่นบาท และ 7 ตัวเหมือน ราคาเริ่มต้น 3 ล้านบาท เคาะราคาขั้นต่ำครั้งละ 1 หมื่นบาท หลักประกันต่อเลขหมาย 3 แสนบาท ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 200 เลขหมาย จะมีเงินนำส่งเข้ารัฐบาล
ขั้นต่ำ 225 ล้านบาท
     เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การประมูลผ่านแอปพลิเคชันนี้จะมีรูปแบบ คือ 1. ผู้ประมูลเริ่มกดเสนอราคาตามราคาขั้นต่ำที่กำหนดและเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 2. เสนอราคาตามต้องการคือระบุราคาที่ต้องการเสนอได้ทันที เช่น จากราคา 5 แสนบาท เสนอเพิ่มเป็น 7 แสนบาทได้ทันที 3. การเสนอราคาด้วยการเพิ่มราคาอัตโนมัติจนถึงราคาที่ตั้งใจไว้ คือการตั้งราคาสูงสุดเอาไว้ในระบบ แล้วระบบจะเสนอราคาแต่ละลำดับให้อัตโนมัติจนถึงราคาสูงสุดที่ตั้งงบประมาณไว้หรือจนกว่าจะไม่มีผู้เสนอราคาอื่นเสนอราคาอีก เป็นการช่วยป้องกันกรณีที่อาจเสนอราคาไม่ทันผู้อื่นและเสนอราคาผิดพลาด
     ทั้งนี้ การเสนอราคาทุกครั้งของผู้เข้าประมูลทุกคนจะมีการบันทึกไว้ตามเวลาที่เสนอราคา เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับใช้ตรวจสอบหากเกิดเหตุขัดข้อง จึงเชื่อมั่นได้ว่าระบบประมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือสูง ขณะเดียวกันผู้ประมูลยังสามารถกำหนดเลขหมายที่สนใจประมูลล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบบจะมีการเตือนให้ผู้ประมูลไม่พลาดการประมูลในเลขหมายที่ต้องการ หากผู้เข้าร่วมประมูลต้องการประมูลเลขหมายสวยเพิ่ม ก็สามารถวางเงินหลักประกันเพิ่มได้ตลอดเวลา และเมื่อการประมูลเลขหมายสวยจบลง ผู้เข้าประมูลก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ตลอดเวลาว่า ชนะการประมูลเลขหมายใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยผู้ชนะการประมูลจะได้รับหนังสือแสดงสิทธิว่าเป็นผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยจาก สำนักงาน กสทช.
     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลเลขหมายสวยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มี.ค. 2560 ทาง http://auction.nbtc.go.th โดยผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น การจองที่นั่งในวันประมูล การจองใช้ tablet ของสำนักงาน กสทช. สำหรับ 100 ท่านแรกที่มาลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากการประมูลครั้งนี้ เป็นการประมูลในห้องประมูลที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามีสิทธิทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อนถึงวันประมูลจริง ส่วนการวางหลักประกันสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค โอนเงิน bill payment และชำระผ่านบัตรเครดิต

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/3/2560 15:55:58)