“สำนักงาน กสทช.” ได้รับหนังสือตอบกลับจาก “ไนแอนทิค” บริษัทผู้พัฒนาเกม Pokemon Go

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือตอบกลับจากบริษัท ไนแอนทิค ผู้พัฒนาเกม Pokemon Go จากสหรัฐอเมริกาแล้ว หลังจากมีการส่งหนังสือสอบถามแนวทางป้องกันการเล่นเกม Pokemon Go โดยบริษัท ไนแอนทิค ได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นผู้เข้าพบและหารือร่วมกับสำนักงาน กสทช. ซึ่งบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว
     ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้มอบหมายให้นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการประสานงานไปยังบริษัท เบเคอร์ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไนแอนทิค หากผลการหารือมีความคืบหน้า สำนักงาน กสทช. จะเร่งแจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป
     สำหรับสาระสำคัญที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท ไนแอนทิค นั้น ได้ขอให้มีการจำกัดพื้นที่การเล่นเกมในเบื้องต้น 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณสถานที่อันตราย เช่น ริมทางรถไฟ ริมแหล่งน้ำ ฯลฯ 2.ศาสนสถาน และโบราณสถาน 3.สถานที่ราชการ และ4. พื้นที่ส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบต่อบุคคลอื่น
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/26/2016 1:26:06 PM)