สิ้นสุดการเปิดให้รับเอกสารประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz รวมมีผู้มาขอรับเอกสาร 7 บ.

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ ( 28 กันยายน 2558) เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต (เอกสารการประมูล) สรุปรวมมีผู้มาขอรับเอกสารทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จำกัด 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 5.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 6.บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 7.บริษัท เรียล มูฟ จำกัด สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะเปิดให้ยื่นเอกสารคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น.     ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. จากนั้นในวันที่ 30 กันยายน – 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน 15 วัน และจะจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:27:33 AM)