สิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลวันนี้ (25 พ.ค. 2558 เวลา 16.30 น.) มีผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีมาจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลแล้ว 22 ช่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8404.422 ล้านบาท ขาดเพียง บ.ไทยทีวี จำกัด ช่อง ไทยทีวี และช่อง LOCA เท่านั้น ที่ยังไม่ได้ชำระอีกจำนวน 288.472 ล้านบาท เงินรายได้ทั้งหมดนี้สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่ง ก.คลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลวันนี้ (25 พ.ค. 2558 เวลา 16.30 น.) มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลมาจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวดที่ 2 แล้ว     22 ช่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8404.422 ล้านบาท มีเพียง บริษัท ไทยทีวี จำกัด ช่องไทยทีวี และช่อง LOCA เท่านั้นที่ยังไม่นำเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวดที่ 2 มาชำระ เป็นจำนวนเงิน 288.472 ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะได้มีหนังสือเตือนออกไปให้บริษัทรีบมาชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวดที่ 2 พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  สำหรับเงินรายได้จากค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวดที่ 2 ทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่มายื่นชำระเงินในวันนี้ จำนวน 6 ช่อง ได้แก่ 1.บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง Thairath TV ชำระจำนวน 682.660 ล้านบาท    2.บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง 8 ชำระจำนวน 323.675 ล้านบาท 3.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ช่อง VOICE TV ชำระจำนวน 189.390 ล้านบาท 4.บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชชั่น จำกัด ช่อง Spring News ชำระจำนวน 188.106 ล้านบาท 5.บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง NEW TV ชำระจำนวน 187.250 ล้านบาท และ 6.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ช่อง Bright TV ชำระจำนวน 185.966 ล้านบาท

     ในส่วนของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่มาชำระก่อนหน้านี้ มีจำนวน 16 ช่อง ได้แก่ 1.บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7HD ชำระจำนวน 683.730 ล้านบาท 2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่อง Workpoint TV ชำระจำนวน 333.305 บาท 3.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง3HD ชำระจำนวน 700.850 ล้านบาท  4.บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่อง PPTV HD ชำระจำนวน 693.360 ล้านบาท  5.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง MCOT HD ชำระจำนวน 680.520 ล้านบาท 6.บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง Amarin TV HD ชำระจำนวน 678.380 ล้านบาท 7.บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด หรือ จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด เดิม ช่อง ONE HD ชำระจำนวน 678.380 ล้านบาท 8.บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด หรือบริษัท ทรู ดีทีที จำกัด เดิม ช่องTrue4U ชำระจำนวน 329.025 ล้านบาท 9.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด หรือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ช่อง GMM Channel ชำระจำนวน 326.350 ล้านบาท 10.บริษัท   บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง3SD ชำระจำนวน 324.745 ล้านบาท 11.บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ช่อง MONO 29 ชำระจำนวน 322.070 ล้านบาท 12.บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ช่อง NOW ชำระจำนวน 316.720 ล้านบาท 13. บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ช่อง Nation ชำระจำนวน 190.246 ล้านบาท 14.บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ช่อง TNN24 ชำระจำนวน 187.892 ล้านบาท 15.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3Family ชำระจำนวน 101.222 ล้านบาท 16.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง MCOT Kid ชำระจำนวน 100.580 ล้านบาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 10:50:33 AM)