เข้าสู่วันที่ 4 ของการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ผู้เข้าร่วมประมูล 2 คนขอออกจากห้องประมูล เนื่องจากติดภารกิจ

     รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ยังคงดำเนินต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าจะหยุด ขณะนี้ได้เข้าสู่วันที่ 4 ของการประมูล โดยหลังจากเปิดการประมูลเมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 ธ.ค. 2558 การประมูลถึงรอบที่ 163 ราคาประมูลรวม 2 ล็อตอยู่ที่ 131,022 ล้านบาท ราคาล็อตที่ 1 อยู่ที่ 64,384 ล้านบาท และล็อตที่ 2 อยู่ที่ 66,638 ล้านบาท

    “สำนักงาน กสทช. พยายามจัดการประมูลให้ดีที่สุด สิ่งใดที่ผู้เข้าร่วมการประมูลร้องขอมา หากไม่ขัดกับกฎกติกาการประมูล สำนักงานก็จะพยายามดำเนินการให้” รศ.ประเสริฐ กล่าว

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประมูล 2 คน จาก 2 บริษัท ขอออกจากห้องประมูล ได้แก่ ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และผู้บริหารจากบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เนื่องจากติดภารกิจ ซึ่งสำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูลออกจากการประมูลได้ แต่ไม่สามารถกลับเข้าห้องประมูลได้อีก

    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามที่หลายฝ่ายยังกังวลใจเรื่องราคาการประมูลที่สูงมากในขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า วงเงินการประมูลที่มีการประมูลอยู่ในขณะนี้น่าจะยังไม่เกินกรอบวงเงินที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้กำหนดไว้ และเมื่อเทียบกับอัตราค่าสัมปทานเดิมที่ผู้ประกอบการเคยจ่าย ราคาการประมูลในขณะนี้ก็ยังเป็นวงเงินที่ต่ำกว่าการจ่ายค่าสัมปทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประมูลทราบดีอยู่แล้ว จึงไม่อยากให้เกิดความกังวลในเรื่องนี้

    “สำนักงาน กสทช. ยืนยันที่จะกำกับการประมูลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ” นายฐากร กล่าว
 

Create by  - 2fellows  admin (1/29/2016 6:20:51 PM)