ดีเดย์คิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ใช้งานจริงเป็นวินาที ไม่เกิน 1 มี.ค. 58

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เห็นชอบให้มีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีและมีมติส่งให้ กสทช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนั้นวันนี้ (7 มกราคม 2558) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย (เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที แคท) ได้ประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริงเป็นวินาที  ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้

1. ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีโปรโมชั่นใหม่ที่มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที โดยจะมีการออกโปรโมชั่นใหม่ไม่เกิน 1 มีนาคม 2558

2. สำหรับโปรโมชั่นเดิมที่ประชาชนใช้งานอยู่ ยังคงใช้งานต่อไปได้ แต่หากประชาชนเปลี่ยนใจไปใช้โปรโมชั่นใหม่ สามารถยกเลิกโปรโมชั่นเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. หลังจากที่ประชาชนเลือกใช้โปรโมชั่นใหม่ จะสามารถตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริงได้ทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตนเองใช้งานอยู่

“สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่า เราจะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ประชาชนได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:49:00 PM)