“เปิดโลกการสื่อสารจากผู้พิการทางการได้ยินสู่รัฐบาลไทยผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) ในศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: นายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี กล่าวรายงานความเป็นมาและรายงานผลการดำเนินงาน นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร นายวิทยุต บุนนาค สาธิตการใช้บริการตู้ TTRS

     ตู้ TTRS ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กสทช. ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจําปี 2555-2559 โดยร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้บริการโทรคมนาคมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตู้ TTRS นี้เป็นตู้รุ่นใหม่ที่ได้มีการพัฒนาโดยเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ให้คนพิการทางการได้ยินใช้บริการได้สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบบัตรประชาชนเพื่อลดระยะเวลาในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับล่ามภาษามือ เพิ่มกล้องเป็น 2 ตัวคือกล้องบนสำหรับผู้ใช้บริการที่มีความสูง 150 ซม.ขึ้นไปและกล้องล่างสำหรับผู้ที่สูงน้อยกว่า 150 ซม. มีแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อความและเพิ่มหูโทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการแบบ VRI คือผู้พิการทางการได้ยินและคนที่มีการได้ยินยืนอยู่ด้วยกันที่หน้าตู้ TTRS เพื่อให้ล่ามภาษามือแปลข้อความ

     ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้ตู้ TTRS ที่ติดตั้งในศูนย์บริการประชาชนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คืนความสุขให้กับผู้พิการทางการได้ยินของไทยต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:04:20 PM)